Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Seiton

 

ČO ZNAMENÁ SEITÓN?

Seiton je druhým krokom v metodológii 5S av angličtine označuje „set in order“ alebo „Usporiadať“. V kontexte 5S Seiton zahŕňa organizovanie položiek, ktoré zostanú po kroku Seiri (triedenie a odstraňovanie nepotrebných položiek) do štruktúrovaného a efektívneho systému.
Akú má Setion úlohu v postupoch metodiky 5S?

Seiton si kladie za cieľ vytvoriť pracovný priestor, kde má všetko svoje určené miesto a všetko je na svojom mieste. To pomáha zlepšiť efektivitu znížením času stráveného hľadaním nástrojov a materiálov a uľahčuje identifikáciu, keď položky chýbajú alebo nie sú na svojom mieste. Seiton môže tiež pomôcť minimalizovať riziko chýb alebo nehôd tým, že zabezpečí, aby nástroje a vybavenie boli správne uložené a aby boli identifikované a zmiernené nebezpečenstvá.
 
Pri implementácii Seiton by organizácie mali zvážiť nasledujúce kroky:

 

Dôležitým aspektom Seitonu je, že presahuje iba organizovanie materiálov a nástrojov. Zahŕňa nastavenie efektívneho pracovného postupu a uistenie, že je všetko na správnom mieste, aby sa maximalizovala produktivita a minimalizovalo plytvanie, a aby sa minimalizovali náklady tým, že keď sú materiály a nástroje organizované a ľahko k nájdeniu, môžu zamestnanci tráviť viac času produktívnou prácou a menej času hľadaním toho, čo potrebujú.

Ďalej tiež pomáha zlepšovať bezpečnosť na pracovisku. Usporiadaním nástrojov a materiálov štruktúrovaným a logickým spôsobom je menej pravdepodobné, že sa zamestnanci zrania alebo urobia chyby. Organizovaný pracovný priestor navyše uľahčuje identifikáciu nebezpečenstva a ich riešenie skôr, ako spôsobí nehodu.

Je dôležité brať do úvahy, že nejde o jednorazový postup. Seiton je opakujúci sa proces neustáleho zlepšovania. Organizácie by mali pravidelne kontrolovať svoje pracovné priestory a pracovné postupy, aby identifikovali oblasti pre zlepšenie a podľa potreby vykonali úpravy. Udržiavaním organizovaného a efektívneho pracovného priestoru môžu organizácie vytvoriť kultúru neustáleho zlepšovania a zostať konkurencieschopné v stále sa meniacom obchodnom prostredí.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.08.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.08.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.10.2024
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás