Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Seiso

 

ČO ZNAMENÁ SEISO?

Seiso je tretím krokom v metodológii 5S av angličtine označuje „Shine“ alebo v slovenčine „Vyčistiť“. V kontexte 5S Seiso zahŕňa čistenie a kontrolu pracovného priestoru, aby sa odstránila nečistota, úlomky a ďalšie zdroje kontaminácie.
 
Cieľom Seiso je vytvoriť čisté a bezpečné pracovné prostredie bez nečistôt. Čistý pracovný priestor nielen zlepšuje celkový vzhľad pracoviska, ale taktiež zlepšuje bezpečnosť na pracovisku tým, že znižuje riziko nehôd a zlepšuje funkčnosť zariadenia.
 
Pri implementácii Seiso by organizácie mali zvážiť nasledujúce kroky:

 

Jedným z dôležitých aspektov Seiso je, že pomáha organizáciám identifikovať a riešiť potenciálne bezpečnostné riziká. Počas procesu čistenia môžu zamestnanci identifikovať problémy, ako je rozliatie, netesnosti alebo poškodené vybavenie, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné riziko. Vďaka rýchlej identifikácii a riešeniu týchto problémov môžu organizácie zlepšiť bezpečnosť na pracovisku a znížiť riziko nehôd.
 
Ďalším dôležitým aspektom Seiso je, že pomáha podporovať kultúru čistoty a disciplíny na pracovisku. Keď sa od zamestnancov očakáva, že budú udržiavať čisté a organizované pracovné prostredie, je pravdepodobnejšie, že budú na svoju prácu hrdí a budú produktívnejší.
 
Implementácia Seiso môže tiež pomôcť organizáciám zlepšiť životnosť a výkon ich zariadení. Nečistoty môžu časom poškodiť zariadenie, čo vedie k poruchám a nákladným opravám. Pravidelné čistenie a údržba môže pomôcť predĺžiť životnosť zariadenia a zlepšiť jeho výkon.
 
Nejedná sa však o jednorazovú činnosť naopak Seiso je neustály proces, ktorý vyžaduje neustálu pozornosť a úsilie. Pre udržanie čistého a organizovaného pracovného prostredia by organizácie mali rozvíjať kultúru neustáleho zlepšovania a povzbudzovať zamestnancov, aby prevzali vlastníctvo svojich pracovných priestorov. To môže pomôcť zabezpečiť, aby sa Seiso stalo súčasťou každodennej rutiny a nebolo vnímané ako jednorazová úloha, ktorú treba splniť a zabudnúť.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
06.06.2024 - 07.06.2024 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.06.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.08.2024 + 1
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás