Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Shitsuke

 

ČO ZNAMENÁ SHITSUKE?

Shitsuke je posledným krokom v metodike 5S, čo je systém pre organizáciu a udržiavanie čistého a efektívneho pracoviska. Shitsuke je japonský termín, ktorý sa často prekladá ako „udržovať“ alebo „disciplinovať“ a zdôrazňuje potrebu trvalého úsilia a odhodlania udržiavať zlepšenia, ktoré boli vykonané v predchádzajúcich krokoch 4S.
 
Konkrétne Shitsuke zahŕňa vštepovanie zmyslu pre disciplínu a vlastníctvo všetkým zamestnancom, aby dodržiavali štandardy, ktoré boli stanovené v predchádzajúcich krokoch metodológie 5S. To môže zahŕňať priebežné školenia a vzdelávanie, pravidelné audity alebo kontroly, aby sa zabezpečilo, že sú postupy dodržiavané, a systémy uznávania a odmeňovania, ktoré povzbudia zamestnancov k prevzatiu zodpovednosti za vykonané zlepšenia.
 
Shitsuke tiež zdôrazňuje potrebu neustáleho zlepšovania a inovácií. To zahŕňa povzbudzovanie zamestnancov, aby identifikovali príležitosti na zlepšenie, experimentovali s novými procesmi a postupmi a zdieľali svoje nápady s ostatnými v organizácii. To môže pomôcť vytvoriť kultúru inovácií a neustáleho zlepšovania, čo je zásadné pre dlhodobý úspech v akejkoľvek organizácii.
 
Dôležitým aspektom Shitsuke je, že zahŕňa vytváranie pocitu vlastníctva a zodpovednosti medzi všetkými zamestnancami. To znamená, že každý v organizácii je zodpovedný za udržiavanie vykonaných zlepšení a že každý je oprávnený identifikovať a riešiť problémy, akonáhle sa objavia. Vytvorením pocitu vlastníctva a zodpovednosti sa zamestnanci s väčšou pravdepodobnosťou zapoja a budú motivovaní, čo môže viesť k vyššej úrovni produktivity a kvality.
 
Shitsuke tiež zdôrazňuje potrebu priebežného školenia a vzdelávania. To znamená, že zamestnanci majú k dispozícii nástroje a zdroje, ktoré potrebujú, aby boli úspešní vo svojich rolách, a že majú príležitosť sa časom učiť a rásť. Investíciami do rozvoja zamestnancov môžu organizácie vytvoriť kvalifikovanú, motivovanú a dlhodobo oddanú pracovnú silu.
 
Celkovo je Shitsuke dôležitým krokom v metodológii 5S, pretože zaisťuje, že vykonané vylepšenia budú trvalé v priebehu času a že každý v organizácii je odhodlaný udržiavať čisté a efektívne pracovisko. Nejde len o implementáciu nových procesov alebo postupov, ale o vytvorenie kultúry disciplíny, vlastníctva a neustáleho zlepšovania, ktoré povedú k úspechu v dlhodobom horizonte.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.06.2024 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.08.2024 + 1
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás