Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Risk Assessment

ČO JE TO RISK ASSESSMENT?

 

Risk Assessment je proces identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík spojených s činnosťou, projektmi, zariadením alebo organizáciou. Ide o systematický prístup k posúdeniu rizík a ich vplyvu na ciele a aktíva a identifikáciu opatrení na zníženie alebo elimináciu týchto rizík.

 

Hlavným cieľom risk assessmentu je poskytnúť organizácii alebo jednotlivcovi informácie potrebné na rozhodovanie o tom, ako riadiť riziká a zabezpečiť svoje aktivity. Proces risk assessmentu obvykle zahŕňa nasledujúce kroky:

 

Risk Assessment je dôležitým nástrojom pre organizácie a jednotlivcov na identifikáciu a minimalizáciu rizík spojených s ich činnosťami. Pomáha im lepšie porozumieť možným hrozbám a prijať informované rozhodnutia o tom, akým spôsobom sa s rizikami vysporiadať. Správne vykonanie risk assessmentu môže organizácii pomôcť predísť finančným stratám, poškodeniu reputácie, právnym problémom a ďalším negatívnym dôsledkom spojeným s rizikami.

 

Je dôležité si uvedomiť, že risk assessment je kontinuálny proces, ktorý by mal byť vykonávaný pravidelne a aktualizovaný v súlade s meniacimi sa podmienkami a novými hrozbami. Efektívne riadenie rizík je kľúčové pre udržanie bezpečnosti a stability činností organizácie.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.08.2024 - 16.08.2024 + 1