Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kapacitný audit a audit logistiky

 

Nakoľko je náročne odhadnúť veľkosť spoločnosti a jej produkcie na viac ako 5 rokov dopredu často dochádza po rokoch pôsobenia na trhu ku kapacitným problémom. Možnosti rozširovania priestorov sú pre väčšinu spoločností obmedzené a jediná dostupná možnosť, ktorá ostáva je “zmestiť sa do vlastnej kože”. Jednou z možností ako zistiť svoje rezervy je vykonať kapacitný audit a audit logistiky. Z uvedených auditov vyplynú možnosti zvýšenia kapacity produkcie a zároveň zníženia výrobnej a skladovej plochy.

 

Audit logistiky

 

 • Zhromaždenie kvantitatívnych a kvalitatívnych dát od kľúčových zainteresovaných strán (doprava, sklad, nákupné, výrobné, obchodné, zákaznícke a IT oddelenie, prípadne špecifické oddelenia spoločnosti) – analýza súčasného stavu. 
 • Analyzovanie a vytvorenie jednotlivých máp procesov, dokumentov a fyzických tokov – vytvorenie jasného procesu s cieľom zistiť nedostatky a možné riziká v spoločnosti.
 • Vytvorenie špecifických opatrení a modifikácia súčasných máp procesov. Posúdenie možných rizík návrhov s cieľom eliminovať nesprávnu implementáciu zmien.
 • Získané informácie a vytvorené opatrenia sa použijú na analýzu nákladov na logistiku a potenciálne úspory vzniknuté implementáciou navrhnutých opatrení. 


Kapacitný audit

 

 • Mapovanie priebežných dôb činností – výsledok bude skrátenie výrobných cyklov.
 • Sledovanie duplicitných a neefektívnych činností – výsledok bude optimalizácia pracovných postupov.
 • Odhalenie úzkych miest vo výrobných procesoch – výsledok bude navrhnutie optimalizácie.
 • Analýza kapacitných možností strojov a výrobných liniek – výsledok bude zefektívnenie kapacity zariadení.
 • Analýza spotreby množstva, času a obsluhy – výsledok bude navrhnutie noriem spotreby.

 

úzke miesto - diagram

Obrázok: Zobrazenie úzkych miest v organizácií

 

Možnosti využitia kapacitného auditu a auditu logistiky pri:

 • Rozširovaní výroby a kapacity produkcie.
 • Optimálnom umiestnení nových strojov a zariadení.
 • Znižovaní veľkosti skladového priestoru a nadbytočnej manipulácie.
 • Preverení kapacitných možností dodávateľov.
 • Optimalizácii materiálových tokov vo výrobe.