Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Účastníci kurzu  získajú znalosti o závažných priemyselných haváriách a legislatívnych dokumentoch v tejto oblasti. Oboznámia sa s problematikou nebezpečných látok a naučia sa kategorizovať podnik podľa množstva a druhu vybraných nebezpečných látok. Pochopia princípy identifikácie nebezpečenstva a ohrozenia pri technologických postupoch a získajú informácie o metódach analýzy rizík v oblasti závažných priemyselných havárií.

Obsahová náplň kurzu

 • Základné  pojmy v oblasti technologických havárií
 • Informácie o závažných priemyselných haváriách (ZPH) vo svete a medzinárodných dohovoroch o ZPH
 • Európska a národná legislatíva týkajúca sa oblasti ZPH s dôrazom na Smernicu Európskeho parlamentu a rady 2012/18/EÚ /SEVESO III/, Zákon č.128/2015 Z. z. o prevencii ZPH  a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č.198/2015
 • Vybrané princípy a povinnosti vyplývajúce z chemickej legislatívy   klasifikácia  a označovanie veľmi nebezpečných látok, hodnotenie ich rizikovosti a karta bezpečnostných údajov
 • Vybrané ustanovenia zákona č.128/2015 Z.z. a Vyhlášky MŽO SR č.198/2015 - kategorizácia podnikov, program prevencie, bezpečnostný riadiaci systém, bezpečnostná správa, havarijný plán, informačný systém prevencie ZPH a ďalšie
 • Prahové množstvo nebezpečných látok, pravidlá sčítavania nebezpečných látok a súčtové pravidlá
 • Havarijné plánovanie
 • Metódy posudzovania a identifikácie zdrojov rizika  závažných priemyselných havárií
 • Spoločenská prijateľnosť rizika
   

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.06.2024, 28.06.2024 + 7
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
19.07.2024 + 2
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
26.06.2024 + 7
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.06.2024 - 28.06.2024 + 7
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.07.2024 - 19.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (08:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
08.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
14.06.2024 + 2