Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 1 deň
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Cieľom tohto školenia je oboznámenie sa s legislatívou životného prostredia v súvislosti s rôznymi stavebnými a developerskými projektami a plnenie legislatívnych požiadaviek v praxi. Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami na ochranu ovzdušia, vôd a posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) počas stavebného projektu. Naučia sa riešiť krízové situácie spôsobené chemickými látkami, ich prevenciu, ohlasovanie a bezpečnostné riziká.  Nadobudnú znalosti zo zákona o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok, naučia sa pracovať s katalógom odpadov a zaraďovať doňho jednotlivé kategórie odpadov, spoznajú rozdiely medzi jednotlivými druhmi odpadov a naučia sa spĺňať všetky ohlasovacie povinnosti.  Na záver si účastníci prejdú auditom odpadov podľa najnovšej európskej smernice a osvoja si jeho princípy, aby mohli efektívnejšie plánovať a riadiť demolačné práce, transport a recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Obsahová náplň kurzu

-          Všeobecne platné právne predpisy OŽP;

-          Vplyv stavebnej činnosti na zložky ŽP (voda, vzduch, biota);

-          Zákon o ovzduší a IPKZ, emisie, zdroje znečistenia;

-          EIA (posudzovanie vplyvov činností na ŽP)

-          Zákon o vodách, ohlasovacie povinnosti, súhlasy, denníky a monitoring;

-          Zákon o ochrane prírody a krajiny;

-          Zákon o odpadoch + vyhlášky a smernice (katalóg odpadov, výkon zákona, limity chem. látok), ohlasovacie povinnosti, logistika recyklácie, skladovania, transportu;

-          Nebezpečné odpady, havárie, ich prevencia a riešenie, havarijné plány, sklady NO

-          Audit odpadov, jeho princípy a zásady, rozdelenie a fázy auditu

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Firemné školenie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie
Na vyžiadanie
Vyžiadať
ponuku
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
24.11.2021, 26.11.2021 + 2
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
02.12.2021 + 2
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 200,00 € 140,00 €
168,00 € s DPH
24.11.2021 + 2
4 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 500,00 € 350,00 €
420,00 € s DPH
23.11.2021 - 26.11.2021 + 2
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 500,00 € 350,00 €
420,00 € s DPH
01.12.2021 - 02.12.2021 + 2