Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 1 deň
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Cieľom tohto školenia je oboznámenie sa s legislatívou životného prostredia v súvislosti s rôznymi stavebnými a developerskými projektami a plnenie legislatívnych požiadaviek v praxi. Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami na ochranu ovzdušia, vôd a posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) počas stavebného projektu. Naučia sa riešiť krízové situácie spôsobené chemickými látkami, ich prevenciu, ohlasovanie a bezpečnostné riziká.  Nadobudnú znalosti zo zákona o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok, naučia sa pracovať s katalógom odpadov a zaraďovať doňho jednotlivé kategórie odpadov, spoznajú rozdiely medzi jednotlivými druhmi odpadov a naučia sa spĺňať všetky ohlasovacie povinnosti.  Na záver si účastníci prejdú auditom odpadov podľa najnovšej európskej smernice a osvoja si jeho princípy, aby mohli efektívnejšie plánovať a riadiť demolačné práce, transport a recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Obsahová náplň kurzu

-          Všeobecne platné právne predpisy OŽP;

-          Vplyv stavebnej činnosti na zložky ŽP (voda, vzduch, biota);

-          Zákon o ovzduší a IPKZ, emisie, zdroje znečistenia;

-          EIA (posudzovanie vplyvov činností na ŽP)

-          Zákon o vodách, ohlasovacie povinnosti, súhlasy, denníky a monitoring;

-          Zákon o ochrane prírody a krajiny;

-          Zákon o odpadoch + vyhlášky a smernice (katalóg odpadov, výkon zákona, limity chem. látok), ohlasovacie povinnosti, logistika recyklácie, skladovania, transportu;

-          Nebezpečné odpady, havárie, ich prevencia a riešenie, havarijné plány, sklady NO

-          Audit odpadov, jeho princípy a zásady, rozdelenie a fázy auditu

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.06.2024, 28.06.2024 + 7
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
19.07.2024 + 2
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
26.06.2024 + 7
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.06.2024 - 28.06.2024 + 7
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.07.2024 - 19.07.2024 + 2
1 deň (08:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
08.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
14.06.2024 + 2