Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Účastníci budú poznať metódy a techniky ako vypracovať pútavé prezentácie zamerané na konkrétne ciele a na cieľovú skupinu. Budú mať znalosti o formách a spôsoboch prezentovania, naučia sa ako narábať s priestorom, akú techniku zvoliť a ako sa vyvarovať najčastejším chybám pri prezentovaní. Budú vedieť efektívne zvoliť formu prezentácie, vzhľadom k jej cieľu a poslucháčom a dokážu efektívnejšie zvládať trému a stres,  či zvýšiť svoju sebadôveru pri vystupovaní v malej skupine, na porade a na verejnosti.

Obsahová náplň kurzu

  • Základné zásady a prvky prezentácie, analýza a formulácia cieľa prezentácie, Kolbov cyklus poznávania a učenia a jeho správne použitie pri vzdelávaní dospelých
  • Poznanie potrieb a preferencií poslucháčov, identifikácia štýlov poznávania a jej využitie pri príprave, aké informácie o poslucháčoch si treba zistiť pre efektívny priebeh prezentácie
  • Čo je úlohou prednášajúceho, ako získa pozornosť a dobre zapôsobí na poslucháčov, zrozumiteľnosť vyjadrovania a vokálnej zložky
  • Tri kategórie informácií, štruktúra prezentácie, úvod, jadro, záver, overenie porozumenia
  • Vytvorenie prezentácie, usporiadanie priestoru, vizualizácia, možnosti poslucháčov vyskúšať si tému v praxi
  • Neverbálne prejavy trénera aj poslucháčov, ako ich čítať a čo robiť
  • Technické pomôcky a ich príprava, vhodné zapojenie poslucháčov do prezentácie
  • Otázky z publika pri prezentovaní, ich vytváranie, reakcie na otázky a námietky, zvládanie problémových poslucháčov, vystupovanie pred autoritami
  • Prezentovanie pred kamerou s  videoanalýzou, vyhodnotenie vzdelávania, spätná väzba
  • Zvládanie trémy a napätia pred a počas prednášania – techniky

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
27.08.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.08.2024 + 2
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.09.2024 + 1
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás