Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

KATEGÓRIA

 

Medzinárodná norma ISO 20121 bola revidovaná v apríli 2024. Revízia normy prichádza v čase najväčších športových podujatí a olympiády v Paríži.  Predchádzajúca verzia normy vyšla v roku 2012, v čase olympiády v Londýne. 

 

Pre koho je určená norma ISO 20121 – systém manažérstva udržateľnosti podujatí?

  • Veľké eventové agentúry a produkčné spoločnost
  • Menšie eventy a neziskové organizácie
  • Verejné inštitúcie a miestne samosprávy
  • Športové organizácia a vzdelávacie inštitúcie

 

Aké sú hlavné zmeny:

  • Väčší dôraz na strategické riadenie udržateľnosti: Norma kladie dôraz na strategické začlenenie udržateľnosti do celkovej stratégie organizácie a jej eventových aktivít.
  • Zvýšená pozornosť k zmene klímy: Norma vyžaduje od organizácií, aby zvážili dopady zmeny klímy na ich eventy a implementovali opatrenia na ich zmiernenie.
  • Posilnené požiadavky na inklúziu a ľudské práva: Norma kladie väčší dôraz na dodržiavanie ľudských práv a inkluzívne praktiky počas eventov.
  • Zameranie na zodpovedné obstarávanie: Norma zavádza požiadavky na zodpovedné obstarávanie tovaru a služieb pre eventy.
  • Zjednodušenie štruktúry normy: Norma preberá harmonizovanú štruktúru Annex SL, ktorá je bežná pre manažérske systémy ISO, čím sa uľahčuje jej implementácia a integrácia s inými systémami manažérstva.

 

Aké je prechodné obdobie, ak už máme implementovanú normu ISO 20121:2012?

Pre organizácie, ktoré už majú implementovanú normu ISO 20121:2012, existuje prechodné obdobie 3 roky, aby sa mohli prispôsobiť novej verzii normy ISO 20121:2024. Po tomto termíne musia všetky organizácie, ktoré chcú byť certifikované podľa normy ISO 20121, spĺňať požiadavky novej revízie normy.

 

Má revízia normy ISO 20121:2024 súvis s olympiádou v Paríži?

Priamy súvis medzi revíziou normy a olympiádou v Paríži nie je. Revízie noriem sa riadia medzinárodnými štandardmi. Normy prechádzajú rôznymi schvaľovacími kolami, kým vyjde finálna revízia. 
Avšak je tu nepriama súvislosť medzi revíziou a olympiádou. Organizátori olympiády sa už zaviazali usporiadať hry s minimálnym dopadom na životné prostredie a s dodržiavaním princípov udržateľnosti. Implementácia normy ISO 20121 im určite pomôže dosiahnuť tieto ciele.
Olympiáda v Paríži sa stane priekopníkom tejto revidovanej normy a zabezpečí dôležité informácie a dáta pre organizáciu ISO. 

 

Ak uvažujete o implementácii normy ISO 20121:2024 vo vašej organizácii, odporúčame vám obrátiť sa na náš certifikačný orgán alebo konzultanta, ktorý vám pomôže s procesom implementácie.
 

 

Podobné články

Agilné princípy a Scrum: Zrýchlenie dodávok a efektívne reakcie na zmeny

Agilné princípy a Scrum: Zrýchlenie dodávok a efektívne reakcie na zmeny

KATEGÓRIA

Zmeny v technológiách, zmeny na trhu...ako promptne reagovať? Najefektívnejšie riešenie je prijatie agilných princípov a framworku Scrum. Ak ste o nich ešte nepočuli, dozviete sa viac.

Zobraziť viac
ESG  - je najvyšší čas začať

ESG - je najvyšší čas začať

KATEGÓRIA

Správa o trvalej udržateľnosti, nefinančný audit, ESG ... počuli ste už o nich? Sú to témy, ktoré sa postupne stávajú súčasťou úvah a diskusií vo veľkých firmách, ale aj u ich menších partnerov a dodávateľov.

Zobraziť viac
Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac

Newsletter