Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA


Povahu modernej spoločnosti najlepšie charakterizuje slovo zmena, pričom toto slovo určuje výzvu, ktorej dnešní manažéri čelia. V prostredí rýchleho technologického pokroku a intenzívnej konkurencie je veľmi zložité dosahovať požadované výsledky za pomoci starých metód. Jednou zo základných potrieb firiem je schopnosť zlepšiť základné ukazovatele spoločnosti, tzv. KPI v čo najkratšom čase. Úspech manažmentu závisí od jeho schopnosti riadiť a adaptovať zmeny s využitím princípov štíhlej výroby, tzv. Lean manažmentu. Ich integrovanie do procesov podniku môžu túto schopnosť podniku zabezpečiť.

Jedným takým úspešným príbehom implementácie nástrojov Lean manažmentu a zároveň aj zlepšenia KPI´s sa pomocou nášho lektora odohral v jednej nadnárodnej firme pôsobiacej na Slovensku. Manažment firmy sa prioritne zaoberal zvládaním rýchlej dynamiky rastu zákaziek firmy a postupné zlepšovanie jej výkonnosti. Začali správne a to poskytnutím školení pracovníkom na rôznych úrovniach. Horšie to však bolo so zavedením získaných vedomostí do praxe a to aj napriek odhodlaniu účastníkov školení. Vzhľadom na to, že dynamika zlepšovania nebola dostatočná, niektorí členovia manažmentu vycítili, že na potrebu rýchlej zmeny by bolo vhodné prizvať niekoho s praktickými skúsenosťami s transformáciou, zlepšovaním výkonnosti a aj so zmenou kultúry spoločnosti.

Začiatok tejto úspešnej cesty sa začal zavedením denných mítingov od úrovne Line lídrov až po operačného manažéra. Ich cieľom bolo vyhodnocovanie výsledkov predchádzajúceho dňa a promptné reagovanie na vzniknuté problémy. Ďalšou výzvou bolo výrazne zlepšiť eskaláciu problémov od operátorov smerom hore a ich riešenie vo všetkých oblastiach, ktorým operátori čelili a tiež zlepšiť zapojenie podporných oddelení. Súčasťou zlepšenia manažmentu na linkách a zariadeniach, tzv. „shopfloor managementu“ bolo tiež zameranie sa na zlepšenie celkovej efektívnosti zariadení – OEE (Overall equipment effectiveness) s dôrazom na denné zaznamenávanie prestojov na strojoch, zariadeniach a výrobných linkách, ich vyhodnocovanie na dennej, či týždennej báze a ich odstraňovanie. To napomohlo zlepšiť komunikáciu medzi oddeleniami, s dôrazom na riešenie top problémov na úrovni nižšieho manažmentu vo výrobe a podporných funkcií. Tým došlo k zrýchleniu riešenia problémov, ktoré boli predtým odkázané na zásahy a reaktivitu top manažérov. Tá je aj v súčasnosti niekedy potrebná, ale už len v prípadoch, v ktorých je to nutné z dôvodu kompetencií manažmentu.

Výsledky sa začali postupne dostavovať. Ich dôkazom bolo zlepšenie OEE  celej lisovne o 30,4 %. Okrem iného sa nám podarilo zvýšiť počet úderov na pilotnom lise o 60,5 %, ktoré bolo úzkym miestom výroby.           
 

      

 

Nevyhnutnou súčasťou transformácie bolo aj zlepšenie 5S a zníženie času prestavenia liniek s metodikou SMED, vďaka ktorej sa nám podarilo znížiť čas prestavenia liniek z jedného typu výrobku na iný minimálne o 24 %. Za týmito výsledkami treba vidieť nielen úspešné zvládnutie metodík a zmeny zmýšľania v rámci celej firmy, zlepšenie vizuálneho manažmentu a pravidelné informovanie všetkých pracovníkov o dosahovaných výsledkov, ale hlavne zlepšenie vďaka pravidelnej kontrole dodržiavania zavedených postupov. Bez nej by dosiahnuté zlepšenie bolo ťažko udržateľné. Ľahšie je niečo zaviesť ako udržať. Na podporu kontroly sme zaviedli LPA audity (Layered process audit), do ktorých bol zapojený aj manažment na všetkých úrovniach, vrátane technických pracovníkov. Vďaka tomu manažment získal prehľad o stave dodržiavania interných inštrukcií a smerníc, ale aj informáciu o potrebe ich zlepšovania.

Ďalším krokom boli aktivity zamerané na zníženie jedného z ôsmich plytvaní, tzv. MUDA a to na zníženie plytvania intelektom. Tu sme sa zaoberali tým, ako zvýšiť záujem o zlepšenie súčasného stavu na všetkých úrovniach, či už na svojom pracovisku alebo v rámci celej spoločnosti. To spočívalo vo vytvorení kritérií na hodnotenie zlepšovacích návrhov tzv. Kaizenov, vrátane motivačnej zložky. Vďaka nej a aj komunikačnej kampani, sa nám podarilo zvýšiť počet podaných Kaizenov z nuly na niekoľko desiatok v priebehu pol roka.

Tento príbeh pokračuje úspešne už bez našej podpory a pomoci. Vďaka nej mohli pracovníci vidieť, že dosiahnuté výrazné zlepšenia nezostali len pri želaní, ale sa stali skutočnosťou.
 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.07.2024 - 17.07.2024 + 2

Podobné články

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Zobraziť viac
Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

KATEGÓRIA

Členovia AIAG a Odette spolu s etablovanými priemyselnými partnermi a zainteresovanými stranami sa rozhodli vydať novú verziu MMOG/LE, s cieľom podporiť nasledujúce ciele pre stabilnejší a predvídateľnejší dodávateľský reťazec.

Zobraziť viac
ISO/IEC 42001:2023 - Riadenie systému umelej inteligencie

ISO/IEC 42001:2023 - Riadenie systému umelej inteligencie

KATEGÓRIA

Umelá inteligencia (AI) spôsobila revolúciu v mnohých odvetviach, ale jej rýchly rast priniesol aj obavy týkajúce sa etiky, súkromia a bezpečnosti. A práve na riešenie týchto výziev Medzinárodná organizácia pre normalizáciu a Medzinárodná elektrotechnická komisia navrhla normu ISO/IEC 42001.

Zobraziť viac

Newsletter