Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Interný audit

ČO JE TO INTERNÝ AUDIT?

Interný audit je poradneská, nezávislá a objektívne uisťovacia činnosť a slúži organizácii na zvyšovanie jej hodnoty a zlepšovanie ich procesov. Audity napomáhajú dosahovať ciele organizácie tým, že prinášajú systematický, metodický prístup k hodnoteniu a zdokonaľovaniu účinnosti systému riadenia rizík, riadiacich, kontrolných procesov, riadenia a správy organizácie.

Interný audit sa zameriava na hodnotenie vnútorného kontrolného systému pomocou toho, že orgánom a manažmentu organizácie poskytuje odporúčania, analýzy, hodnotenia, informácie a konzultácie pre efektívnejšie napĺňanie cieľov a zdokonaľovanie procesov. Interný audit tiež poskytuje uistenie o tom, že organizácia si je vedomá rizík, ktorým je vystavená, ale má ich pod kontrolou. Zároveň tiež zisťuje, či uplatnené opatrenia a kontrolné mechanizmy nie sú prehnané, a či zodpovedajú celkovému prístupu k rizikám organizácie.

Interný audit tiež napomáha s dosahovaním úspor, automatizáciou procesov a robotizáciou, ochranou dôležitých informácií, bojom proti podvodom a korupcii alebo získavaniu dôvery ako kľúčových partnerov pre organizáciu, tak aj zákazníkov a verejnosti.

Ako prebieha?

Interný audit prebieha formou rozhovorov so zamestnancami organizácie, zbieraním vzoriek a následne ich vyhodnocovaním. Všetky zistenia sú zaznamenávané pre prípad, že by bolo potrebné sa k nim v budúcnosti vrátiť. Organizácia, ktorá audit dopytuje je informovaná o priebežných výsledkoch auditu, aby mohla patrične reagovať.

Kto môže vykonávať interný audit?

Interný audit vykonáva interný audítor. Ide o osobu, ktorá je spôsobilá a nezávislá. Nie je možné, aby činnosť, ktorú audituje zároveň vykonával.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
03.10.2023, 06.10.2023 + 5
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.10.2023 - 06.10.2023 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.10.2023, 06.10.2023 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.10.2023 - 06.10.2023 + 5
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.11.2023 - 01.12.2023, 08.12.2023 + 1
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.11.2023 - 28.11.2023, 08.12.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
28.11.2023, 08.12.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.11.2023, 08.12.2023