Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Interný audit

ČO JE TO INTERNÝ AUDIT?

Interný audit je poradneská, nezávislá a objektívne uisťovacia činnosť a slúži organizácii na zvyšovanie jej hodnoty a zlepšovanie ich procesov. Audity napomáhajú dosahovať ciele organizácie tým, že prinášajú systematický, metodický prístup k hodnoteniu a zdokonaľovaniu účinnosti systému riadenia rizík, riadiacich, kontrolných procesov, riadenia a správy organizácie.

Interný audit sa zameriava na hodnotenie vnútorného kontrolného systému pomocou toho, že orgánom a manažmentu organizácie poskytuje odporúčania, analýzy, hodnotenia, informácie a konzultácie pre efektívnejšie napĺňanie cieľov a zdokonaľovanie procesov. Interný audit tiež poskytuje uistenie o tom, že organizácia si je vedomá rizík, ktorým je vystavená, ale má ich pod kontrolou. Zároveň tiež zisťuje, či uplatnené opatrenia a kontrolné mechanizmy nie sú prehnané, a či zodpovedajú celkovému prístupu k rizikám organizácie.

Interný audit tiež napomáha s dosahovaním úspor, automatizáciou procesov a robotizáciou, ochranou dôležitých informácií, bojom proti podvodom a korupcii alebo získavaniu dôvery ako kľúčových partnerov pre organizáciu, tak aj zákazníkov a verejnosti.

Ako prebieha?

Interný audit prebieha formou rozhovorov so zamestnancami organizácie, zbieraním vzoriek a následne ich vyhodnocovaním. Všetky zistenia sú zaznamenávané pre prípad, že by bolo potrebné sa k nim v budúcnosti vrátiť. Organizácia, ktorá audit dopytuje je informovaná o priebežných výsledkoch auditu, aby mohla patrične reagovať.

Kto môže vykonávať interný audit?

Interný audit vykonáva interný audítor. Ide o osobu, ktorá je spôsobilá a nezávislá. Nie je možné, aby činnosť, ktorú audituje zároveň vykonával.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.07.2024 - 23.07.2024, 02.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
24.07.2024, 02.08.2024 + 2
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.07.2024 - 26.07.2024, 02.08.2024 + 4
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.07.2024, 02.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.07.2024, 02.08.2024 + 7
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.07.2024 - 02.08.2024 + 7
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.07.2024, 02.08.2024 + 7
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
01.08.2024 - 02.08.2024 + 7
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.08.2024, 20.08.2024 + 2