Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

TPS

ČO JE TO TPS?

TPS je skratka pre Toyota Production System v preklade Výrobný systém Toyota. Ide o filozofiu riadenia a súbor princípov a postupov vyvinutých spoločnosťou Toyota s cieľom zlepšiť efektivitu, kvalitu a flexibilitu ich výrobných procesov.

Toyota Production System kladie dôraz na elimináciu plytvania a neustále zlepšovanie procesov. Princípy TPS zahŕňajú produkciu Just-in-Time, nepretržitý tok, vizuálnu správu, štandardizovanú prácu a zabezpečenie proti chybám.

Jedným zo základných konceptov TPS je myšlienka „pull production“, čo znamená, že výroba je riadená dopytom zákazníkov skôr než prognózami alebo cieľmi zásob. Toto je dosiahnuté použitím systému „kanban“, ktorý pomocou vizuálnych signálov indikuje, kedy je potrebné doplniť produkciu.

Ďalším kľúčovým prvkom TPS je prax „jidoka“, čo znamená „automatizácia s ľudským dotykom“. To zahŕňa navrhovanie strojov a procesov, ktoré sú schopné automaticky detekovať problémy a reagovať na ne, ale tiež umožňujú pracovníkom zastaviť výrobu av prípade potreby riešiť problémy.

TPS tiež kladie veľký dôraz na úlohu vedenia pri riadení neustáleho zlepšovania a vytvárania kultúry excelentnosti. Od lídrov sa očakáva, že budú zapojení a aktívne zapojení do zlepšovania procesov a že budú posilňovať a rozvíjať svojich zamestnancov, aby prispievali k úspechu organizácie.

Celkovo je Toyota Production System komplexným prístupom k výrobe, ktorý zdôrazňuje dôležitosť neustáleho zlepšovania, znižovania odpadu a posilňovania postavenia zamestnancov. Princípy a postupy TPS boli časom prijaté vo výrobe nielen v automobilovom odvetví a ďalších priemyselných odvetviach a spoločností po celom svete.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
06.05.2024 - 07.05.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.06.2024 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
12.06.2024 + 6
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
FMEA podľa novej harmonizovanej príručky AIAG & VDA 90,- €
108,- € s DPH