Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

AML (Anti-money laundering) – Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

 

Povinné osoby v zmysle zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú povinnosť vypracovať program vlastnej činnosti.

Ak patríte medzi povinné osoby a neviete, čo všetko musíte v zmysle AML zákona dodržiavať, obráťte sa na našu spoločnosť, ktorá Vám vypracuje projekt v zmysle požiadaviek zákona.

Rovnako ponúkame vykonanie auditu plnenia požiadaviek v zmysle zákona.