Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

AML (Anti-money laundering) – Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

 

Povinné osoby v zmysle zákona č. 279/2020 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú povinnosť vypracovať program vlastnej činnosti.

Ak patríte medzi povinné osoby a neviete, čo všetko musíte v zmysle AML zákona dodržiavať, obráťte sa na našu spoločnosť, ktorá Vám vypracuje projekt v zmysle požiadaviek zákona.

Rovnako ponúkame vykonanie auditu plnenia požiadaviek v zmysle zákona.

 

Prečo je potrebné zaviesť AML systém v organizácií?

AML (Anti-Money Laundering) systém je zavedený s cieľom bojovať proti nezákonnému získavaniu finančných prostriedkov a financovaniu terorizmu. Tieto nezákonné aktivity majú negatívny vplyv na ekonomiku a spoločnosť ako celok a môžu tiež ohroziť bezpečnosť a stabilitu krajiny.

 

Výhody zavedenia systému AML:

 1. Ochrana spoločnosti pred trestnou činnosťou: AML systém zabraňuje nezákonnému získavaniu finančných prostriedkov a financovaniu terorizmu, čím chráni spoločnosť pred trestnou činnosťou.
 2. Zlepšenie reputácie spoločnosti: Zavedenie AML systému pomáha zlepšiť reputáciu spoločnosti, keďže preukazuje, že spoločnosť sa zaoberá zodpovedne a eticky.
 3. Splnenie regulačných požiadaviek: AML systém je povinnosťou mnohých spoločností a inštitúcií na celom svete, pretože musia splniť regulačné požiadavky v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
 4. Zlepšenie efektívnosti a produktivity: AML systém môže zlepšiť efektívnosť a produktivitu spoločnosti, keďže umožňuje identifikovať a eliminovať nezákonné transakcie a zlepšuje správu údajov.
 5. Zlepšenie bezpečnosti: AML systém prispieva k zlepšeniu bezpečnosti krajiny a jej občanov, keďže zabraňuje nezákonným aktivitám, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a stabilitu krajiny.

Celkovo zavedenie AML systému pomáha zabezpečiť zodpovednosť, bezpečnosť a etiku v oblasti finančných transakcií a ochrániť spoločnosť pred nezákonnou činnosťou a jej negatívnymi dôsledkami.

 

Ktoré organizácie musia mať zavedený AML systém?

AML (Anti-Money Laundering) systém je povinnosťou mnohých subjektov, ktoré pôsobia v oblasti finančného sektora, ako aj v iných odvetviach, ktoré sú vystavené riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Medzi najhlavnejšie subjekty patria:

 • Banky a finančné inštitúcie
 • Poisťovne a makléri
 • Obchodníci s cennými papiermi
 • Majitelia kasín a iných hazardných hier
 • Obchodníci s luxusnými tovarmi
 • Advokátske kancelárie
 • Realitné agentúry
 • iné

 

Aký je postup zavedenia systému AML?

Postup zavedenia systému AML (Anti-Money Laundering) sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej organizácie. Avšak, všeobecne existujú niektoré kroky, ktoré by sa mali zahrnúť pri zavádzaní systému AML. Tieto kroky zahŕňajú:

 1. Identifikácia rizík: Prvým krokom pri zavedení systému AML je identifikácia rizík, ktoré sú spojené s činnosťou podniku. Tento krok zahŕňa zhodnotenie rizík spojených s klientmi, produkty a službami, ktoré podnik poskytuje.
 2. Vytvorenie politiky a postupov: Na základe identifikácie rizík musí podnik vytvoriť politiku a postupy na zabezpečenie plnenia požiadaviek AML. Tieto politiky a postupy by mali zahŕňať pravidlá na identifikáciu klientov, sledovanie transakcií a vykazovanie podozrivých aktivít.
 3. Implementácia systému AML: Nasledujúcim krokom je implementácia systému AML. To zahŕňa zavedenie technológií a nástrojov na sledovanie transakcií, identifikáciu a overovanie klientov a správu podozrivých aktivít.
 4. Školenie zamestnancov: Po implementácii systému AML musia byť zamestnanci podniku oboznámení s politikami a postupmi podniku týkajúcimi sa AML. Výcvik zamestnancov je dôležitý, aby sa zabezpečilo, že všetci zamestnanci sú schopní plniť požiadavky AML.
 5. Hodnotenie a aktualizácia: Zavedenie systému AML nie je koncovým krokom. Podnik musí pravidelne hodnotiť svoje politiky a postupy týkajúce sa AML a aktualizovať ich na základe zmeniacich sa rizík.

Celý proces zavedenia systému AML môže byť časovo náročný, avšak je kľúčový pre zabezpečenie plnenia zákonných povinnosti. 

 

Mohlo by Vás zaujímať: