Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

MŠVVaŠ SR nám udelilo akreditáciu na ďalší vzdelávací program

KATEGÓRIA

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo udeliť nám akreditáciu na ďalší vzdelávací program. Radi by sme Vám ho v skratke predstavili. Ide o akreditovaný vzdelávací program Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe. Rozsah vzdelávania predstavuje 80 hodín. Už z názvu je jasné, že ide o súbor logicky postupne poprepájaných najčastejšie využívaných metodík využívaných v automotive a strojárstve.

 

Vzdelávací program pozostáva z modulov:

  • Modul – FMEA - Analýza možných chýb a ich dôsledkov
  • Modul – GLOBAL 8D - Riešenie problémov a reklamácií
  • Modul – Problem solving - Riešenie problémov
  • Modul – APQP - Pokročilé plánovanie kvality produktu
  • Modul – PPAP - Proces schvaľovania výrobných dielov
  • Modul – Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov
  • Modul – MSA – Analýza systému merania
  • Modul – Metóda 5S (resp. 7S) - Japonský koncept zlepšovania pracoviska

Vďaka modulovému systému je možné absolvovať celý program ako aj konkrétne jednotlivé moduly samostatne resp. rôzne kombinácie.

 

Na školenie Vás všetkých pozývame, viac informácii sa Vám zobrazí po rozkliknutí Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe.

Podobné články

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac
Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

KATEGÓRIA

Nová edícia štandardu VDA 6.3 bola od 09.11.2022 sfinalizovaná a poskytnutá tímu VDA odborníkov na pripomienkovanie a prípadné zmeny. Nová verzia VDA 6.3:2023 bola oficiálne zverejnená v januári 2023.

Zobraziť viac
Aké výhody prináša whistleblowing?

Aké výhody prináša whistleblowing?

KATEGÓRIA

V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Zobraziť viac
Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

KATEGÓRIA

Sme zástancom, že každý by mal nájsť svoj darček pod stromčekom. Tento rok naša spoločnosť CeMS vybrala v rámci Vianočnej pomoci 4-nohých miláčikov bez domova. Konkrétne išla pomoc v hodnote 600€ pre 3 vybrané združenia, ktoré zabezpečujú dočasnú alebo dlhodobú starostlivosť pre psov a mačky. 

Zobraziť viac

Newsletter