Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Opäť nové akreditované školenia MŠVVaŠ SR

KATEGÓRIA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo predĺžiť nám akreditáciu na vzdelávací program Interný audítor systému manažérstva. Okrem stálych modulov:

  • Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  • Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
  • Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001

sme akreditáciu získali na ďalšie 2 normy:

  • Interný audítor systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001
  • Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa normy IATF 16949

Celkovo ide o akreditovaný vzdelávací program, ktorého rozsah predstavuje 120 hodín. Je len na Vás, či si prajete absolvovať komplexné školenie interných audítorov podľa všetkých noriem alebo len jednotlivé moduly zvlášť. Viac informácii nájdete na: https://www.cems.sk/skolenia/1-auditovanie-kvalita-systemy-manazerstva

Podobné články

Využitie služieb CeMS pomocou náhradného plnenia

Využitie služieb CeMS pomocou náhradného plnenia

KATEGÓRIA

Vďaka nášmu partnerovi LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. (L&P s.r.o.) Vám spoločne ponúkame služby (odborné školenia, školenia soft skills, poradenstvo a špecializované audity) v režime 100% náhradného plnenia.

Zobraziť viac
IATF 16949 - Zaostrené na kľúčové nástroje

IATF 16949 - Zaostrené na kľúčové nástroje

KATEGÓRIA

60% z Top 10 nezhôd identifikovaných audítormi certifikačných orgánov v organizáciách uplatňujúcich automobilovú normu IATF16949:2016 koncom roku 2019 sa týkalo oblasti aplikácie kľúčových nástrojov tzv. Core Tools. Ktoré to sú a aké sú najčastejšie problémy sa dočítate v článku.

Zobraziť viac
Aký je rozdiel medzi interným a externým auditom a čo majú spoločné?

Aký je rozdiel medzi interným a externým auditom a čo majú spoločné?

KATEGÓRIA

Pri oboch typoch auditov (interné aj externé) sú audity vykonávané tímom kompetentných audítorov spĺňajúcich požiadavky kapitoly 7. Kompetentnosť audítorov - normy ISO 19011 v zložení Vedúci audítor a Audítori. Externí audítori musia navyše spĺňať požiadavky uvedené v „Tabuľke vedomostí a schopností audítora“ v zmysle ISO/IEC 17021-1.

Zobraziť viac
Aké sú najčastejšie problémy pre organizácie v IATF 16949?

Aké sú najčastejšie problémy pre organizácie v IATF 16949?

KATEGÓRIA

Aké sú najčastejšie problémy podľa výsledkov z auditov tretích strán (certifikačné orgány) v IATF svetovej databáze pre organizácie uplatňujúce požiadavky automobilovej normy IATF16949:2016

Zobraziť viac

Newsletter