Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Opäť nové akreditované školenia MŠVVaŠ SR

KATEGÓRIA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo predĺžiť nám akreditáciu na vzdelávací program Interný audítor systému manažérstva. Okrem stálych modulov:

  • Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  • Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
  • Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001

sme akreditáciu získali na ďalšie 2 normy:

  • Interný audítor systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001
  • Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa normy IATF 16949

Celkovo ide o akreditovaný vzdelávací program, ktorého rozsah predstavuje 120 hodín. Je len na Vás, či si prajete absolvovať komplexné školenie interných audítorov podľa všetkých noriem alebo len jednotlivé moduly zvlášť. Viac informácii nájdete na: https://www.cems.sk/skolenia/1-auditovanie-kvalita-systemy-manazerstva

Podobné články

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac
Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

KATEGÓRIA

Nová edícia štandardu VDA 6.3 bola od 09.11.2022 sfinalizovaná a poskytnutá tímu VDA odborníkov na pripomienkovanie a prípadné zmeny. Nová verzia VDA 6.3:2023 bola oficiálne zverejnená v januári 2023.

Zobraziť viac
Aké výhody prináša whistleblowing?

Aké výhody prináša whistleblowing?

KATEGÓRIA

V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Zobraziť viac
Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

KATEGÓRIA

Sme zástancom, že každý by mal nájsť svoj darček pod stromčekom. Tento rok naša spoločnosť CeMS vybrala v rámci Vianočnej pomoci 4-nohých miláčikov bez domova. Konkrétne išla pomoc v hodnote 600€ pre 3 vybrané združenia, ktoré zabezpečujú dočasnú alebo dlhodobú starostlivosť pre psov a mačky. 

Zobraziť viac

Newsletter