Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Začíname s ISO normami - Potrebujem na zavádzanie systému manažérstva ISO konzultanta?

KATEGÓRIA

Ak práve začínate svoju cestu k dosiahnutiu certifikácie systémov manažérstva ktorejkoľvek normy ISO, môžete naraziť na otázku kde začať a ako pristupovať k tomuto projektu. Môžete mať zamestnancov, ktorí môžu pomáhať rozvíjať váš systém manažérstva, často si však uvedomíte, že potrebujete zaangažovať špecialistu (konzultanta) na zavádzanie systémov manažérstva, ktorý vám pomôže s pripravenosťou na certifikáciu.

Vyvinutie efektívneho systému manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky jednej alebo viacerých noriem systémov manažérstva ISO, si vyžaduje silný súbor zručností a pochopenie jednotlivých požiadaviek noriem ISO s cieľom dosiahnuť úspešný a pozitívny výsledok. Zaangažovaním konzultanta zaistíte, že váš systém manažérstva nielen spĺňa všetky požiadavky noriem ISO, ale aj to, že proces bude prebiehať hladko a systém riadenia bude vo vašej firme fungovať správne.

Na pomoc s vyššie spomenutou dilemou spoločnostiam môže pomôcť norma vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a to konkrétne ISO 10019:2005. Táto norma poskytuje usmernenia pre výber konzultanta systému manažérstva ISO. Zatiaľ čo sa norma zameriava na výber poradcov pre systém manažérstva kvality a využívanie ich služieb, je aplikovateľná aj na akékoľvek iné normy systému manažérstva ISO.

V našich článkoch vám poskytneme informácie o  bodoch, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere konzultanta ISO v súlade s pokynmi normy ISO 10019:2005. Najprv si však stručne prejdeme, ako môžu konzultanti pomôcť vašej firme na ceste k certifikácií.

 

Kto sú konzultanti zameraný na ISO?

Konzultanti systému manažérstva ISO sú profesionáli, ktorí pomáhajú podnikom rozvíjať, implementovať a udržiavať systém manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky jednej alebo viacerých noriem ISO. Konzultanti zhodnotia súčasný stav organizácie a poskytnú rady, ako najlepšie postupovať, preskúmavajú zapracované dokumenty a pomáhajú správne nastavovať procesy podľa jednotlivých požiadaviek normy.

 

Niektoré výhody, ktoré môžu do spoločnosti priniesť konzultanti:

  • Majú nezaujatý názor a nový pohľad na vaše súčasné procesy
  • Konzultanti prinášajú svoje znalosti a odborné znalosti o normách ISO
  • Minimalizuje sa narušenie „bežného chodu“, čo umožňuje zamestnancom spoločnosti naďalej sa sústrediť na svoje primárne úlohy
  • Správni konzultanti zaistia, že začnete vyvíjať riešenia na mieru, ktoré odrážajú reálny stav a vedú k neustálemu zlepšovaniu
  • Skúsení konzultanti môžu priniesť poznatky a postrehy s iniciatívami osvedčených postupov a efektívnymi riešeniami, ktoré fungovali pre iné organizácie vo vašom odvetví.

 

 

Odporúčané e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Podobné články

Ako môžete získať ISO normu?

Ako môžete získať ISO normu?

KATEGÓRIA

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac
CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

KATEGÓRIA

Hodnotenie špeciálnych procesov CQI je nástroj, ktorý môže pomôcť dodávateľom automobilového priemyslu zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov. CQI hodnotí procesy na základe štandardov AIAG, ktoré pokrývajú širokú škálu špeciálnych procesov, ako je zváranie, nanášanie povlakov a tepelné spracovanie.

Zobraziť viac
Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac

Newsletter