Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Začíname s ISO normami - Potrebujem na zavádzanie systému manažérstva ISO konzultanta?

KATEGÓRIA

Ak práve začínate svoju cestu k dosiahnutiu certifikácie systémov manažérstva ktorejkoľvek normy ISO, môžete naraziť na otázku kde začať a ako pristupovať k tomuto projektu. Môžete mať zamestnancov, ktorí môžu pomáhať rozvíjať váš systém manažérstva, často si však uvedomíte, že potrebujete zaangažovať špecialistu (konzultanta) na zavádzanie systémov manažérstva, ktorý vám pomôže s pripravenosťou na certifikáciu.

Vyvinutie efektívneho systému manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky jednej alebo viacerých noriem systémov manažérstva ISO, si vyžaduje silný súbor zručností a pochopenie jednotlivých požiadaviek noriem ISO s cieľom dosiahnuť úspešný a pozitívny výsledok. Zaangažovaním konzultanta zaistíte, že váš systém manažérstva nielen spĺňa všetky požiadavky noriem ISO, ale aj to, že proces bude prebiehať hladko a systém riadenia bude vo vašej firme fungovať správne.

Na pomoc s vyššie spomenutou dilemou spoločnostiam môže pomôcť norma vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a to konkrétne ISO 10019:2005. Táto norma poskytuje usmernenia pre výber konzultanta systému manažérstva ISO. Zatiaľ čo sa norma zameriava na výber poradcov pre systém manažérstva kvality a využívanie ich služieb, je aplikovateľná aj na akékoľvek iné normy systému manažérstva ISO.

V našich článkoch vám poskytneme informácie o  bodoch, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere konzultanta ISO v súlade s pokynmi normy ISO 10019:2005. Najprv si však stručne prejdeme, ako môžu konzultanti pomôcť vašej firme na ceste k certifikácií.

 

Kto sú konzultanti zameraný na ISO?

Konzultanti systému manažérstva ISO sú profesionáli, ktorí pomáhajú podnikom rozvíjať, implementovať a udržiavať systém manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky jednej alebo viacerých noriem ISO. Konzultanti zhodnotia súčasný stav organizácie a poskytnú rady, ako najlepšie postupovať, preskúmavajú zapracované dokumenty a pomáhajú správne nastavovať procesy podľa jednotlivých požiadaviek normy.

 

Niektoré výhody, ktoré môžu do spoločnosti priniesť konzultanti:

  • Majú nezaujatý názor a nový pohľad na vaše súčasné procesy
  • Konzultanti prinášajú svoje znalosti a odborné znalosti o normách ISO
  • Minimalizuje sa narušenie „bežného chodu“, čo umožňuje zamestnancom spoločnosti naďalej sa sústrediť na svoje primárne úlohy
  • Správni konzultanti zaistia, že začnete vyvíjať riešenia na mieru, ktoré odrážajú reálny stav a vedú k neustálemu zlepšovaniu
  • Skúsení konzultanti môžu priniesť poznatky a postrehy s iniciatívami osvedčených postupov a efektívnymi riešeniami, ktoré fungovali pre iné organizácie vo vašom odvetví.

 

 

Podobné články

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

Zobraziť viac
Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Zobraziť viac
Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami  – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

KATEGÓRIA

Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

Zobraziť viac

Newsletter