Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Začíname s ISO normami - Potrebujem na zavádzanie systému manažérstva ISO konzultanta?

KATEGÓRIA

Ak práve začínate svoju cestu k dosiahnutiu certifikácie systémov manažérstva ktorejkoľvek normy ISO, môžete naraziť na otázku kde začať a ako pristupovať k tomuto projektu. Môžete mať zamestnancov, ktorí môžu pomáhať rozvíjať váš systém manažérstva, často si však uvedomíte, že potrebujete zaangažovať špecialistu (konzultanta) na zavádzanie systémov manažérstva, ktorý vám pomôže s pripravenosťou na certifikáciu.

Vyvinutie efektívneho systému manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky jednej alebo viacerých noriem systémov manažérstva ISO, si vyžaduje silný súbor zručností a pochopenie jednotlivých požiadaviek noriem ISO s cieľom dosiahnuť úspešný a pozitívny výsledok. Zaangažovaním konzultanta zaistíte, že váš systém manažérstva nielen spĺňa všetky požiadavky noriem ISO, ale aj to, že proces bude prebiehať hladko a systém riadenia bude vo vašej firme fungovať správne.

Na pomoc s vyššie spomenutou dilemou spoločnostiam môže pomôcť norma vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a to konkrétne ISO 10019:2005. Táto norma poskytuje usmernenia pre výber konzultanta systému manažérstva ISO. Zatiaľ čo sa norma zameriava na výber poradcov pre systém manažérstva kvality a využívanie ich služieb, je aplikovateľná aj na akékoľvek iné normy systému manažérstva ISO.

V našich článkoch vám poskytneme informácie o  bodoch, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere konzultanta ISO v súlade s pokynmi normy ISO 10019:2005. Najprv si však stručne prejdeme, ako môžu konzultanti pomôcť vašej firme na ceste k certifikácií.

 

Kto sú konzultanti zameraný na ISO?

Konzultanti systému manažérstva ISO sú profesionáli, ktorí pomáhajú podnikom rozvíjať, implementovať a udržiavať systém manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky jednej alebo viacerých noriem ISO. Konzultanti zhodnotia súčasný stav organizácie a poskytnú rady, ako najlepšie postupovať, preskúmavajú zapracované dokumenty a pomáhajú správne nastavovať procesy podľa jednotlivých požiadaviek normy.

 

Niektoré výhody, ktoré môžu do spoločnosti priniesť konzultanti:

  • Majú nezaujatý názor a nový pohľad na vaše súčasné procesy
  • Konzultanti prinášajú svoje znalosti a odborné znalosti o normách ISO
  • Minimalizuje sa narušenie „bežného chodu“, čo umožňuje zamestnancom spoločnosti naďalej sa sústrediť na svoje primárne úlohy
  • Správni konzultanti zaistia, že začnete vyvíjať riešenia na mieru, ktoré odrážajú reálny stav a vedú k neustálemu zlepšovaniu
  • Skúsení konzultanti môžu priniesť poznatky a postrehy s iniciatívami osvedčených postupov a efektívnymi riešeniami, ktoré fungovali pre iné organizácie vo vašom odvetví.

 

 

Podobné články

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac
Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

KATEGÓRIA

Nová edícia štandardu VDA 6.3 bola od 09.11.2022 sfinalizovaná a poskytnutá tímu VDA odborníkov na pripomienkovanie a prípadné zmeny. Nová verzia VDA 6.3:2023 bola oficiálne zverejnená v januári 2023.

Zobraziť viac
Aké výhody prináša whistleblowing?

Aké výhody prináša whistleblowing?

KATEGÓRIA

V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Zobraziť viac
Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

KATEGÓRIA

Sme zástancom, že každý by mal nájsť svoj darček pod stromčekom. Tento rok naša spoločnosť CeMS vybrala v rámci Vianočnej pomoci 4-nohých miláčikov bez domova. Konkrétne išla pomoc v hodnote 600€ pre 3 vybrané združenia, ktoré zabezpečujú dočasnú alebo dlhodobú starostlivosť pre psov a mačky. 

Zobraziť viac

Newsletter