Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Cirkulárna ekonomika a ESG: dva piliere trvalo udržateľného rozvoja

KATEGÓRIA

 

Cirkulárna ekonomika je ekonomický model, ktorý sa snaží udržať suroviny a materiály v ekonomike čo najdlhšie, aby sa zachovali prírodné zdroje a tým sa znížil vplyv ľudstva na planétu. 

ESG znamená environmentálne, sociálne a riadiace faktory. Toto sú kritériá používané na hodnotenie udržateľnosti spoločnosti. 

Oba koncepty sú dôležitými komponentmi pri riešení klimatickej krízy a iných environmentálnych problémov. 

 

Cirkulárna ekonomika a vplyv na životné prostredie

  • Znížená spotreba prírodných zdrojov: Opätovné používanie produktov a recyklácia materiálov z odpadu znižuje potrebu nových surovín.
  • Zníženie emisií skleníkových plynov: Zníženie spotreby prírodných zdrojov môže tiež znížiť emisie skleníkových plynov.
  • Zníženie tvorby odpadu: Cirkulárna ekonomika sa snaží znížiť množstvo odpadu na minimum.

 

Cirkulárna ekonomika a ESG

Cirkulárna ekonomika je v súlade s princípmi ESG, pretože pomáha znižovať vplyv spoločnosti na životné prostredie. 

Medzi špecifické prepojenia medzi cirkulárnou ekonomikou a ESG patria:

  • Opätovné použitie: Opätovné použitie produktov znižuje potrebu výroby nových produktov, čím sa znižuje spotreba prírodných zdrojov, emisie skleníkových plynov a tvorba odpadu.
  • Recyklácia: Recyklácia materiálov z odpadu znižuje potrebu nových surovín.
  • Znižovanie spotreby: Znižovanie spotreby je dôležitou súčasťou obehového hospodárstva.

 

Spoločnosti zamerané na cirkulárnu ekonomiku sa vo všeobecnosti považujú za udržateľnejšie a majú vyššie skóre ESG. To by mohlo zvýšiť ich príťažlivosť pre investorov zaujímajúcich sa o udržateľnosť.

 

Každý z nás môže prispieť k rozvoju cirkulárnej ekonomiky nasledujúcimi spôsobmi:

  • Ak je to možné, výrobok znova použite.
  • Recyklujte odpad.
  • Znížte spotrebu.

 

Aj malé kroky môžu urobiť veľký rozdiel.


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.03.2024 - 28.03.2024 + 10
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
26.03.2024 + 11
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.03.2024, 28.03.2024 + 11
1 deň (08:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
15.04.2024 + 3

Odporúčané e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Podobné články

Počas novoročného stretnutia lektorov sme oslávili 20.výročie založenia CeMS!

Počas novoročného stretnutia lektorov sme oslávili 20.výročie založenia CeMS!

KATEGÓRIA

Rok 2023 bol pre našu spoločnosť výnimočný a preto sme sa rozhodli, že najlepšie bude keď na nový rok 2024 zorganizujeme menšiu oslavu.

Zobraziť viac
Ako môžete získať ISO normu?

Ako môžete získať ISO normu?

KATEGÓRIA

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac
CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

KATEGÓRIA

Hodnotenie špeciálnych procesov CQI je nástroj, ktorý môže pomôcť dodávateľom automobilového priemyslu zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov. CQI hodnotí procesy na základe štandardov AIAG, ktoré pokrývajú širokú škálu špeciálnych procesov, ako je zváranie, nanášanie povlakov a tepelné spracovanie.

Zobraziť viac
Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac

Newsletter