Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ženy v manažmente kvality: Prekonávanie bariér a budovanie úspešnej kariéry

KATEGÓRIA

Ženy v manažmente kvality: Prekonávanie bariér a budovanie úspešnej kariéry


V súčasnosti je zastúpenie žien v manažérskych pozíciách stále nižšie v porovnaní s mužmi. To platí aj pre oblasť manažmentu kvality, kde ženy tvoria menšinu. Napriek tomu sa v tejto oblasti stále viac presadzujú a dosahujú významné úspechy.

Bariéry, ktorým ženy v manažmente kvality najčastejšie čelia

 

  • Stereotypy a predsudky: Niektorí ľudia stále vnímajú manažment kvality ako typicky mužskú oblasť. Ženy sa tak musia vyrovnávať s predsudkami a stereotypmi, ktoré im pripisujú nižšie technické znalosti alebo vodcovské schopnosti.
  • Nedostatok mentorov a vzorov: V manažmente kvality je menej ženských vzorov, ktoré by mohli mladé ženy inšpirovať a sprevádzať ich na kariérnej ceste.
  • Rodinná rovnováha: Ženy často čelia náročnej úlohe skĺbiť kariéru s rodinným životom. V manažmente kvality, rovnako ako v iných manažérskych pozíciách, môže byť náročné dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.


Napriek prekážkam sa ženy v manažmente kvality stále viac presadzujú. Vďaka svojim silným stránkam, ako sú precíznosť, detailná orientácia, komunikačné a medziľudské zručnosti, dosahujú významné úspechy.

Ako ženy v manažmente kvality prekonávajú bariéry a budujú úspešnú kariéru

 

  • Vzdelávanie a rozvoj: Neustále vzdelávanie a rozvoj odborných zručností je kľúčom k úspešnej kariére v manažmente kvality. Ženy by sa mali zamerať na získavanie relevantných certifikátov a absolvovanie kurzov, ktoré im pomôžu posilniť ich znalosti a zručnosti.
  • Sieťovanie: Budovanie sietí a kontaktov s ostatnými profesionálmi v oblasti manažmentu kvality je dôležité pre zdieľanie skúseností a vzájomnú podporu. Ženy sa môžu zapojiť do profesných organizácií a zúčastňovať sa konferencií a podujatí.
  • Mentoring a koučing: Vyhľadanie mentora alebo kouča môže ženám pomôcť prekonať bariéry a posunúť sa v kariére. Mentor im môže poskytnúť cenné rady a podporu, zatiaľ čo kouč im môže pomôcť rozvíjať ich vodcovské zručnosti a sebavedomie.
  • Podpora rovnosti príležitostí: Je dôležité, aby sa ženy nebáli ozvať a bojovať za rovnosť príležitostí v manažmente kvality. Môžu sa zapojiť do iniciatív, ktoré podporujú ženy v tejto oblasti, a vyzývať na zmenu stereotypných vnímaní.


Ženy v manažmente kvality: Budúcnosť je jasná


Napriek prekážkam, ktorým ženy v manažmente kvality čelia, je budúcnosť tejto oblasti pre ženy sľubná. Stále viac žien sa presadzuje v tejto oblasti a dosahuje významné úspechy. Vďaka svojim silným stránkam a odhodlaniu budú ženy aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu v manažmente kvality a prispievať k zlepšovaniu kvality produktov a služieb.

Príklady úspešných žien v manažmente kvality

 

  • Mary Barra: CEO General Motors, ktorá je jednou z najvplyvnejších žien v biznise.
  • Christine Lagarde: Prezidentka Európskej centrálnej banky, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti financií a manažmentu.
  • Safra Catz: CEO Oracle Corporation, ktorá je známou pre svoje strategické myslenie a obchodné zručnosti.


Tieto ženy sú len niekoľkými príkladmi mnohých úspešných žien v manažmente kvality. Svojou prácou a odhodlaním inšpirujú a sú dôkazom toho, že ženy aj napriek prekážkam a predsudkom dokážu nájsť svoje miesto vo svete manažmentu kvality a vybudovať úspešnú kariéru. 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
01.07.2024 - 04.07.2024 + 2

Podobné články

Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

KATEGÓRIA

Medzinárodná norma ISO 20121 bola revidovaná v apríli 2024. Revízia normy prichádza v čase najväčších športových podujatí a olympiády v Paríži. Predchádzajúca verzia normy vyšla v roku 2012, v čase olympiády v Londýne. Aké sú hlavné zmeny a prečo prišla revízia tejto normy?

Zobraziť viac
Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA

Chcete zlepšiť OEE? Vieme Vám pomôcť pomocou projektov implementácie Lean.

Zobraziť viac
Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Zobraziť viac

Newsletter