Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 19.03.2024 zverejnilo úvodnú informáciu o tom, že od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Tento projekt nahrádza projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ a podobné projekty, ktoré boli ukončené v minulom roku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR avizovalo rozbehnutie podobného projektu začiatkom roka 2024 a je to tu! 

Menia sa však niektoré podmienky získania finančnej podpory, a preto si ich zhrnieme:
1.    Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby, tzn. fyzické osoby- podnikateľov!
2.    Projekt Zručnosti pre trh práce je určený ako pre zamestnané osoby, tak aj pre nezamestnaných. Každý uchádzač bude musieť byť zaevidovaný na úrade prácenezamestnaný ako uchádzač o zamestnanie a zamestnané osoby sa musia zaevidovať na ktoromkoľvek úrade práce (bez ohľadu na trvalý pobyt) ako Záujemca o zamestnanie – tlačivo „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“, ktoré je možné podať osobne, elektronicky cez www.slovensko.sk alebo poštou.
3.    Väčší priestor a finančnú podporu získajú tzv. znevýhodnení uchádzači o zamestnanie pri prezenčnej forme vzdelávania.
4.    Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne 2-krát.
5.    Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, tzn. že nie všetky žiadosti budú schválené
6.    Náklady na kurzy budú úradmi práce uhrádzané v 2 úrovniach:
       a)    vo výške 100% pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle  legislatívy SR (profesijne/odborne zamerané vzdelávanie)
       b)    vo výške 80% pri kurzoch realizovaných mimo akreditácie alebo oprávnenia podľa osobitných legislatívnych predpisov SR (vzdelávanie zamerané na prenositeľné kompetencie)
7.    V rámci tohto projektu nebudú podporované kurzy na vodičské oprávnenia skupiny B.
8.    Žiadosť o poskytnutie príspevku bude potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu.

Podrobnejšie informácie Vám prinesieme akonáhle budú zverejnené na oficiálnych stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, resp. Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Váš team CeMS

Podobné články

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA

Chcete zlepšiť OEE? Vieme Vám pomôcť pomocou projektov implementácie Lean.

Zobraziť viac
Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

KATEGÓRIA

Členovia AIAG a Odette spolu s etablovanými priemyselnými partnermi a zainteresovanými stranami sa rozhodli vydať novú verziu MMOG/LE, s cieľom podporiť nasledujúce ciele pre stabilnejší a predvídateľnejší dodávateľský reťazec.

Zobraziť viac
ISO/IEC 42001:2023 - Riadenie systému umelej inteligencie

ISO/IEC 42001:2023 - Riadenie systému umelej inteligencie

KATEGÓRIA

Umelá inteligencia (AI) spôsobila revolúciu v mnohých odvetviach, ale jej rýchly rast priniesol aj obavy týkajúce sa etiky, súkromia a bezpečnosti. A práve na riešenie týchto výziev Medzinárodná organizácia pre normalizáciu a Medzinárodná elektrotechnická komisia navrhla normu ISO/IEC 42001.

Zobraziť viac

Newsletter