Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Poka-yoke

 

Čo je Poka-yoke

Poka-yoke (jap. ポカヨケ), v preklade zabezpečenie proti chybe, je systém, ktorý redukuje možnosť ľudského omylu na nulu. Systém poka-yoke je súčasťou Toyota Production System.

 

Na čo slúži Poka-yoke

Poka-yoke vzniklo v 60. rokoch dvadsiateho storočia ako súčasť opatrení, zameraných na prevenciu vzniku chýb vo výrobe. Za autora sa považuje Shigeo Shingo, japonský inžinier a otec Toyota Production System. Zmyslom poka-yoke je zmeniť dizajn procesu, alebo výrobku tak, že operátor nemôže procesný krok vykonať inak, ako správne.
V súčasnosti sa systém poka-yoke uplatňuje v širokom meradle nielen v priemyselnej oblasti, ale aj v bežnom živote. Príkladom môže byť dizajn zásuviek 230V, USB portu, alebo portu Lightning spoločnosti Apple. Avšak najväčšie uplatnenie má stále vo výrobe, pričom sa dbá na jeho uplatnenie už pri navrhovaní výrobku, alebo procesu.
Zabránenie možnosti urobiť v operácií chybu je proces výroby robustnejší a redukujú sa straty spôsobené zničením tovaru, alebo nutnosťou ho po vyrobení opravovať.

 

Použitie v praxi

Uplatniť poka-yoke riešenie je možné pri existujúcich procesoch, alebo výrobkoch. Avšak najúčinnejšie je uplatnenie pri návrhu dizajnu procesu, alebo výrobku. Pri navrhovaní poka-yoke riešení je nutné poznať možnosti zlyhania výrobku, alebo procesu napríklad vykonaním FMEA. Z analýzy sa zistia slabé miesta dizajnu, ktoré sa dajú riešiť aj poka-yoke opatrením. Eliminácia možnosti zlyhania ešte pred prvou výrobou, v štádiu návrhu, je oveľa lacnejšia, ako eliminácia chýb v už existujúcich procesoch, alebo pri výrobe schválených výrobkov.
Podmienkou použitia poka-yoke riešenia je vždy stopercentná eliminácia možnosti vzniku chyby.

Poka-yoke riešenia delíme na:

Druhý spôsob riešenia sa nazýva control poka-yoke. Zatiaľ čo prvý spôsob – fyzická zábrana proti chybe, je vcelku zrozumiteľný, druhý spôsob nabáda často k zavedeniu kvázi poka-yoke riešení, napríklad kontrolu senzormi. Takéto riešenie je síce robustné, avšak nespĺňa podmienku stopercentnej eliminácie chyby. Senzor totiž môže zlyhať, ako ktorékoľvek iné zariadenie. Spoliehať sa potom na takéto riešenia ako 100% účinné, je riskantné.


Ako vám vieme pomôcť

Poka-yoke riešenie je súčasťou TPS, ako aj Lean výroby. Príslušné školenia nájdete v našich katalógoch školení.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.08.2024 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.08.2024 - 28.08.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
16.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
14.08.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.08.2024 + 1
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
FMEA podľa novej harmonizovanej príručky AIAG & VDA 90,- €
108,- € s DPH