Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

Pojem spokojnosť zákazníkov v dnešnej dobe naberá oveľa väčší význam ako len jeden z KPI ukazovateľov. Je to dôležitá, ťažko kopírovateľná konkurenčná výhoda. Koniec koncov, udržať zákazníkov spokojných znamená, že ich nestrácate v prospech svojich konkurentov a zároveň sa vaši klienti môžu stať aj zástancami značky či služby, čím pomáhajú prilákať nových zákazníkov prostredníctvom odporúčaní.

Napriek tomuto trendu má mnoho organizácií problém zamerať sa na zákaznícku spokojnosť na dennej báze. Aj keď organizácia zaznamenáva rast vďaka spokojnej zákazníckej základni, môže byť náročné takúto úroveň udržať napríklad aj v dôsledku neustáleho rozširovania. Presne v takomto prípade vie veľmi pomôcť kvalitná implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Stručne povedané, ISO 9001:2015 poskytuje medzinárodne uznávaný rámec pre rast podnikania prostredníctvom procesného prístupu založeného na rizikách a príležitostiach. Umožňuje organizáciám dosahovať a porovnávať konzistentný výkon a služby a nielen spĺňať, ale aj prekračovať zákaznícke, zákonné a regulačné požiadavky.

Zameranie na zákazníka je jedným zo siedmich kľúčových princípov tejto normy, ktorá zdôrazňuje záväzok vodcovstva pri udržiavaní spokojnosti zákazníkov; to zahŕňa aj zabezpečenie toho, aby boli splnené regulačné požiadavky zákazníka a aby sa riešili riziká ohrozujúce kvalitu produktov a služieb. Špecifikovaním požiadaviek systému manažérstva kvality Vašej organizácií viete dopomôcť ku kvalitnému riadeniu spokojnosti zákazníkov s výhodami ako:

 

V prípadné interpretácie postrehov zákazníkov môžu byť veľmi subjektívne. Napriek tomu, že norma ISO 9001:2015 vyžaduje, aby organizácia určila metódy narábania s týmito informáciami, stanovuje formálnu štruktúru, podľa ktorej sa má pracovať tak aby sa splnili požiadavky na kvalitu. Čo v praxi znamená, že pokiaľ organizácia uvažuje o certifikácií ISO 9001:2015, nemôže tieto požiadavky prehliadať.

 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.05.2024 - 31.05.2024 + 8
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
30.05.2024 + 8
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.07.2024 + 1