Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

KATEGÓRIA

Pojem spokojnosť zákazníkov v dnešnej dobe naberá oveľa väčší význam ako len jeden z KPI ukazovateľov. Je to dôležitá, ťažko kopírovateľná konkurenčná výhoda. Koniec koncov, udržať zákazníkov spokojných znamená, že ich nestrácate v prospech svojich konkurentov a zároveň sa vaši klienti môžu stať aj zástancami značky či služby, čím pomáhajú prilákať nových zákazníkov prostredníctvom odporúčaní.

Napriek tomuto trendu má mnoho organizácií problém zamerať sa na zákaznícku spokojnosť na dennej báze. Aj keď organizácia zaznamenáva rast vďaka spokojnej zákazníckej základni, môže byť náročné takúto úroveň udržať napríklad aj v dôsledku neustáleho rozširovania. Presne v takomto prípade vie veľmi pomôcť kvalitná implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Stručne povedané, ISO 9001:2015 poskytuje medzinárodne uznávaný rámec pre rast podnikania prostredníctvom procesného prístupu založeného na rizikách a príležitostiach. Umožňuje organizáciám dosahovať a porovnávať konzistentný výkon a služby a nielen spĺňať, ale aj prekračovať zákaznícke, zákonné a regulačné požiadavky.

Zameranie na zákazníka je jedným zo siedmich kľúčových princípov tejto normy, ktorá zdôrazňuje záväzok vodcovstva pri udržiavaní spokojnosti zákazníkov; to zahŕňa aj zabezpečenie toho, aby boli splnené regulačné požiadavky zákazníka a aby sa riešili riziká ohrozujúce kvalitu produktov a služieb. Špecifikovaním požiadaviek systému manažérstva kvality Vašej organizácií viete dopomôcť ku kvalitnému riadeniu spokojnosti zákazníkov s výhodami ako:

  • Zlepšené hodnotenie spokojnosti zákazníkov
  • Štruktúra podniku postavená tak aby rozšíril svoje operácie bez ovplyvnenia kvality služby/produktov
  • Trhový vplyv prostredníctvom kvality služieb, čo vedie k lepším a väčším zákazkám
  • Zákaznícka základňa, ktorá neustále rastie o odporúčania od spokojných zákazníkov
  • Zvýšený zisk

 

V prípadné interpretácie postrehov zákazníkov môžu byť veľmi subjektívne. Napriek tomu, že norma ISO 9001:2015 vyžaduje, aby organizácia určila metódy narábania s týmito informáciami, stanovuje formálnu štruktúru, podľa ktorej sa má pracovať tak aby sa splnili požiadavky na kvalitu. Čo v praxi znamená, že pokiaľ organizácia uvažuje o certifikácií ISO 9001:2015, nemôže tieto požiadavky prehliadať.

 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
28.09.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
05.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.10.2023 - 06.10.2023 + 3

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter