Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

KATEGÓRIA

Pojem spokojnosť zákazníkov v dnešnej dobe naberá oveľa väčší význam ako len jeden z KPI ukazovateľov. Je to dôležitá, ťažko kopírovateľná konkurenčná výhoda. Koniec koncov, udržať zákazníkov spokojných znamená, že ich nestrácate v prospech svojich konkurentov a zároveň sa vaši klienti môžu stať aj zástancami značky či služby, čím pomáhajú prilákať nových zákazníkov prostredníctvom odporúčaní.

Napriek tomuto trendu má mnoho organizácií problém zamerať sa na zákaznícku spokojnosť na dennej báze. Aj keď organizácia zaznamenáva rast vďaka spokojnej zákazníckej základni, môže byť náročné takúto úroveň udržať napríklad aj v dôsledku neustáleho rozširovania. Presne v takomto prípade vie veľmi pomôcť kvalitná implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Stručne povedané, ISO 9001:2015 poskytuje medzinárodne uznávaný rámec pre rast podnikania prostredníctvom procesného prístupu založeného na rizikách a príležitostiach. Umožňuje organizáciám dosahovať a porovnávať konzistentný výkon a služby a nielen spĺňať, ale aj prekračovať zákaznícke, zákonné a regulačné požiadavky.

Zameranie na zákazníka je jedným zo siedmich kľúčových princípov tejto normy, ktorá zdôrazňuje záväzok vodcovstva pri udržiavaní spokojnosti zákazníkov; to zahŕňa aj zabezpečenie toho, aby boli splnené regulačné požiadavky zákazníka a aby sa riešili riziká ohrozujúce kvalitu produktov a služieb. Špecifikovaním požiadaviek systému manažérstva kvality Vašej organizácií viete dopomôcť ku kvalitnému riadeniu spokojnosti zákazníkov s výhodami ako:

  • Zlepšené hodnotenie spokojnosti zákazníkov
  • Štruktúra podniku postavená tak aby rozšíril svoje operácie bez ovplyvnenia kvality služby/produktov
  • Trhový vplyv prostredníctvom kvality služieb, čo vedie k lepším a väčším zákazkám
  • Zákaznícka základňa, ktorá neustále rastie o odporúčania od spokojných zákazníkov
  • Zvýšený zisk

 

V prípadné interpretácie postrehov zákazníkov môžu byť veľmi subjektívne. Napriek tomu, že norma ISO 9001:2015 vyžaduje, aby organizácia určila metódy narábania s týmito informáciami, stanovuje formálnu štruktúru, podľa ktorej sa má pracovať tak aby sa splnili požiadavky na kvalitu. Čo v praxi znamená, že pokiaľ organizácia uvažuje o certifikácií ISO 9001:2015, nemôže tieto požiadavky prehliadať.

 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
08.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
08.12.2022 - 09.12.2022 + 6

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Ako zastaviť korupciu?

Ako zastaviť korupciu?

KATEGÓRIA

Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

Zobraziť viac
Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

KATEGÓRIA

25. októbra 2022 vyšla nová verzia ISO/IEC 27001:2022! (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac
Čo je integrovaný systém manažérstva?

Čo je integrovaný systém manažérstva?

KATEGÓRIA

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

Zobraziť viac
Kto je etický hacker a čo je jeho prácou

Kto je etický hacker a čo je jeho prácou

KATEGÓRIA

Slová ako hacker alebo etický hacker sa v spoločnosti skloňujú každým dňom viac a viac. Mnoho ľudí však stále nevie čo hackerstvo znamená a aký je rozdiel medzi hackerom a etickým hackerom. Predtým než si vysvetlíme čo je etické hackerstvo si najskôr musíme povedať základné rozdelenie hackerov.

Zobraziť viac

Newsletter