Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

KATEGÓRIA

Pojem spokojnosť zákazníkov v dnešnej dobe naberá oveľa väčší význam ako len jeden z KPI ukazovateľov. Je to dôležitá, ťažko kopírovateľná konkurenčná výhoda. Koniec koncov, udržať zákazníkov spokojných znamená, že ich nestrácate v prospech svojich konkurentov a zároveň sa vaši klienti môžu stať aj zástancami značky či služby, čím pomáhajú prilákať nových zákazníkov prostredníctvom odporúčaní.

Napriek tomuto trendu má mnoho organizácií problém zamerať sa na zákaznícku spokojnosť na dennej báze. Aj keď organizácia zaznamenáva rast vďaka spokojnej zákazníckej základni, môže byť náročné takúto úroveň udržať napríklad aj v dôsledku neustáleho rozširovania. Presne v takomto prípade vie veľmi pomôcť kvalitná implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Stručne povedané, ISO 9001:2015 poskytuje medzinárodne uznávaný rámec pre rast podnikania prostredníctvom procesného prístupu založeného na rizikách a príležitostiach. Umožňuje organizáciám dosahovať a porovnávať konzistentný výkon a služby a nielen spĺňať, ale aj prekračovať zákaznícke, zákonné a regulačné požiadavky.

Zameranie na zákazníka je jedným zo siedmich kľúčových princípov tejto normy, ktorá zdôrazňuje záväzok vodcovstva pri udržiavaní spokojnosti zákazníkov; to zahŕňa aj zabezpečenie toho, aby boli splnené regulačné požiadavky zákazníka a aby sa riešili riziká ohrozujúce kvalitu produktov a služieb. Špecifikovaním požiadaviek systému manažérstva kvality Vašej organizácií viete dopomôcť ku kvalitnému riadeniu spokojnosti zákazníkov s výhodami ako:

  • Zlepšené hodnotenie spokojnosti zákazníkov
  • Štruktúra podniku postavená tak aby rozšíril svoje operácie bez ovplyvnenia kvality služby/produktov
  • Trhový vplyv prostredníctvom kvality služieb, čo vedie k lepším a väčším zákazkám
  • Zákaznícka základňa, ktorá neustále rastie o odporúčania od spokojných zákazníkov
  • Zvýšený zisk

 

V prípadné interpretácie postrehov zákazníkov môžu byť veľmi subjektívne. Napriek tomu, že norma ISO 9001:2015 vyžaduje, aby organizácia určila metódy narábania s týmito informáciami, stanovuje formálnu štruktúru, podľa ktorej sa má pracovať tak aby sa splnili požiadavky na kvalitu. Čo v praxi znamená, že pokiaľ organizácia uvažuje o certifikácií ISO 9001:2015, nemôže tieto požiadavky prehliadať.

 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
30.03.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.03.2023 - 31.03.2023 + 4

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

KATEGÓRIA

Projekt zavádzania ISO môže byť zdĺhavý a náročný v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti, zložitosti a aktuálneho stavu zavedenia systému/ov manažérstva. Preto výber správneho konzultanta pre vaše špecifické potreby vám v konečnom dôsledku vie redukovať časovú náročnosť a výšku investície, výsledkom čoho bude úspešná implementácia systémov.

Zobraziť viac
Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

KATEGÓRIA

Očakávaná revízia normy ISO 9001 v roku 2023 NEBUDE! Nové vydanie je plánované až na rok 2030! Čo to znamená a aká je história tejto normy?

Zobraziť viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Zobraziť viac
Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac

Newsletter