Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Controlling

ČO JE TO CONTROLLING?

 

Controllingom sa rozumie proces sledovania a vyhodnocovania skutočného výkonu voči plánovaným cieľom a prijímania nápravných opatrení, ak sú potrebné. Nápravné opatrenia môžu zahŕňať vykonanie úprav operácií, zmenu procesov alebo prerozdelenie zdrojov za účelom zlepšenia výkonu. Controlling zahŕňa meranie a porovnávanie skutočných výsledkov s požadovanými alebo očakávanými výsledkami, identifikáciu akýchkoľvek odchýlok a implementáciou nápravných opatrení, aby sa výkon vrátil na správnu cestu. Účelom controllingu je zabezpečiť, aby zdroje boli využívané efektívne, a aby sa dosahovali organizačné ciele.
 
Efektívna kontrola vyžaduje použitie presných a včasných dát na prijímanie informovaných rozhodnutí. Vyžaduje tiež schopnosť predvídať a reagovať na zmeny vnútorného aj vonkajšieho prostredia, ako sú zmeny trhových podmienok, nové technológie alebo posuny v preferenciách zákazníkov.
 
Controlling úzko súvisí s ostatnými funkciami manažmentu, vrátane plánovania, organizovania a vedenia. Sledovaním výkonu a vykonávaním nevyhnutných úprav môžu manažéri zaistiť, že ich plány sú riadne vykonávané, že zdroje sú využívané efektívne a že sa organizácia uberá správnym smerom. Zároveň môže tiež pomôcť identifikovať oblasti, kde je možné vykonať zlepšenia pre zvýšenie efektívnosti a efektivity. Vďaka analýze dát a identifikácii oblastí pre zlepšenie môžu manažéri robiť informované rozhodnutia o tom, ako alokovať zdroje a stanoviť priority iniciatív.
 
Celkovo je controlling základnou funkciou manažmentu, ktorá pomáha zaistiť, že organizácie dosahujú svoje ciele a že využívajú svoje zdroje efektívne.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
01.07.2024 - 04.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.07.2024 + 2
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
17.07.2024 - 19.07.2024, 22.07.2024 - 24.07.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.07.2024 - 18.07.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.07.2024, 24.07.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.07.2024 - 23.07.2024 + 3

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Time Management 49,- €
58,80 € s DPH