Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

ISO 9001

Čo je ISO 9001

ISO 9001 je medzinárodný štandard pre systém manažérstva kvality (QMS = quality management system). Táto norma stanovuje kritériá pre: vytvorenie, implementáciu, udržiavanie a neustále zlepšovanie efektívneho QMS.

Na čo slúži ISO 9001

Účelom ISO 9001 je poskytnúť organizáciám rámec, ktorý môžu dodržiavať, aby tak zaistili konzistentné plnenie požiadaviek zákazníkov a mohli zvýšiť ich spokojnosť. Možno ho použiť pre organizácie všetkých veľkostí a sektorov, bez ohľadu na produkty alebo služby, ktoré poskytujú.

Dôraz je kladený na  význam procesného prístupu k riadeniu kvality. Je nevyhnutné, aby:

  1. organizácie identifikovali a porozumeli svojim kľúčovým procesom,
  2. stanovili pre tieto procesy ciele a
  3. zaviedli opatrenia na sledovanie a zlepšovanie ich výkonnosti.

Norma ISO 9001 uvádza rôzne požiadavky, ktoré musia organizácie splniť, aby získali certifikáciu:

Zavedením normy ISO 9001 môžu organizácie zlepšiť svoj celkový výkon, zvýšiť spokojnosť zákazníkov, zlepšiť efektivitu a preukázať zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám svoj záväzok ku kvalite.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
01.08.2024 - 02.08.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
01.08.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.10.2024