Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Riadenie procesov

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez dph / os. Otvorený termín
Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D 8 hodín 180,00 € 20.04.2018 + 1
FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov 8 hodín 180,00 € 03.05.2018 + 1
Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska 8 hodín 180,00 € 04.05.2018 + 1
Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) 8 hodín 180,00 € 30.05.2018 + 1
Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány & Projektový manažment 8 hodín 180,00 € 31.05.2018 + 1
Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP 8 hodín 180,00 € 01.06.2018 + 1
MSA – Analýza systému merania 16 hodín 290,00 € 12.07.2018 - 13.07.2018
Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Production System) a základné nástroje kvality 16 hodín 290,00 € 06.09.2018 - 07.09.2018
TPM – Totálne produktívna údržba 16 hodín 290,00 € 10.05.2018 - 11.05.2018 + 1
Controlling 8 hodín 220,00 € 14.09.2018
LEAN Management 24 hodín 440,00 € 16.05.2018 - 18.05.2018 + 1
Problem solving 8 hodín 190,00 € 02.11.2018
Kontrola kvality výrobkov 8 hodín 180,00 € -
Metódy neustáleho zlepšovania uplatňované v sériovej výrobe 8 hodín 180,00 € -
Mapovanie procesov a riadenie rizík 16 hodín 290,00 € -
Zabezpečenie kvality produktov a služieb na účely obrany 8 hodín 280,00 € -
7 druhov strát zapríčinených plytvaním MUDA 8 hodín 180,00 € -
Kľúčové aspekty ovplyvňujúce formuláciu technických požiadaviek na leteckú techniku 8 hodín 280,00 € -
Procesný audit podľa požiadaviek normy VDA 6.3 Modul A 16 hodín 350,00 € -
VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži 16 hodín 290,00 € -
Životnosť a spoľahlivosť produktov 16 hodín 290,00 € -
5x Why – 5x Prečo 8 hodín 190,00 € -
TAG – systém na zachytenie drobných závad 8 hodín 180,00 € -
SMED - Eliminácia strát pri zmene sortimentu 8 hodín 180,00 € -
OPL - nástroj na zdieľanie informácií 8 hodín 180,00 € -