Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

KATEGÓRIA

Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

Aj takto úzko špecializovaná téma ako je certifikácia ISO noriem a následné udržanie si certifikácie obchádza množstvo mýtov, ktoré môžu negatívne pôsobiť na rozhodovanie spoločností o budúcnosti ich smerovania a možných výhodách, ktoré vám samotná certifikácia vie priniesť.

 

Preto sme sa v tomto blogu rozhodli vyvrátiť 5 najčastejších mýtov o certifikácií manažérskych systémov. 

 

Mýtus č. 1: Certifikácia ISO je len pre veľké spoločnosti

 • Normy systémov riadenia ISO môžu byť rovnako prospešné pre malé podniky, ako aj pre veľké, pretože normy sú navrhnuté tak, aby boli všeobecné, flexibilné a boli prínosom pre všetky veľkosti spoločností. Vezmite si ako príklad normu ISO 9001:2015 - systém manažérstva kvality. Tento základný štandard, ako prvý vyberá mnoho spoločnosti. ISO 9001 je navrhnuté tak, aby podporilo vaše podnikanie pri poskytovaní kvalitných služieb a spokojnosti vašich zákazníkov. Jasný cieľ pre každú spoločnosť. V skutočnosti môže byť získanie certifikácie kritickou konkurenčnou výhodou a zároveň rozšírením vášho trhového potenciálu. Viete si nastaviť procesy tak aby vyhovovali aj kvalitatívnym požiadavkám väčších a lepších projektov, ako sú aj verejné súťaže. Proces implementácie požiadaviek normy ISO je podobný bez ohľadu na veľkosť vašej firmy, je prispôsobený rozsahu a potrebám každej spoločnosti.

 

Mýtus č. 2: Systémy manažérstva sú vhodné len pre výrobné spoločnosti

 • Túto charakteristickú vetu počúvame od potenciálnych klientov neustále a dovolíme si tvrdiť, že je to najväčší spomínaný mýtus! Podniky z akéhokoľvek odvetvia sú schopné získať certifikáciu na všetky systémy manažérstva ako sú normy ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 a ISO 27001. Ako je uvedené v bode vyššie, normy systémov manažérstva podľa ISO sú navrhnuté tak, aby boli všeobecné a flexibilné, čo znamená, že požiadavky možno prispôsobiť akémukoľvek odvetviu. Jednotlivé systémy sa opierajú hlavne na riadenie z pohľadu vedenia, ktoré na základe princípov a požiadaviek nastaví chod spoločnosti zodpovedajúci svetovým štandardom. Čo sa týka našich klientov certifikujeme spoločnosti pôsobiace odvetviach, od architektov po marketingové agentúry, stavebníctvo, upratovanie, rework, strojárstvo, IT sektor, rôzne výroby, prekladateľské spoločnosti, veľkoobchody a ďalšie spoločnosti. Získanie certifikácie podľa normy ISO systému riadenia nemá hranice, pokiaľ ide o veľkosť, typ alebo odvetvie vášho podnikania.

 

Mýtus č. 3: Certifikácia ISO je príliš nákladná na implementáciu a údržbu

 • Náklady na dosiahnutie a udržiavanie certifikácie systémov manažérstva sú pre podniky vždy jedným z najväčších problémov. Niektoré do počiatočných nákladov zahŕňajú nákup noriem ISO, výdavky za konzultanta systémov manažérstva ISO (ak je potrebná odborná pomoc) a výdavku na samotný certifikačný audit sprocesovaný certifikačným orgánom.
 • Dosiahnutie certifikácie je však investíciou do budúcnosti vášho biznisu, preto je dôležité pri pohľade na počiatočné náklady zvážiť potenciálnu návratnosť investícií. Pozrime sa na niektoré spôsoby, ako vaša spoločnosť vie dosiahnuť ziskovú návratnosť vašich investícií:
  • Neustále zlepšovanie a udržateľný rast podnikania
  • Zjednodušené procesy umožňujúce zlepšenie efektívnosti a účinnosti
  • Zlepšite povesť značky a spokojnosť zákazníkov
  • Zlepšite zapojenie zamestnancov, dlhšie ich udržíte a zlepšíte firemnú komunikáciu
  • Môžete rozšíriť produkty a služby na medzinárodný trh a zapájať sa do komplexnejších zákaziek. 
  • Znížite počet pracovných úrazov a chorôb, čo má za následok menej prestojov
  • Správne nastavíte chod procesov znížite náklady potrebné spojené s reklamáciami a i.

 

Mýtus č. 4 - Získanie certifikácie si vyžaduje obrovské množstvo dokumentácie

 • Tento mýtus pochádza predovšetkým z minulosti a opiera sa predovšetkým o predchádzajúce verzie ISO 9001. To sa však v priebehu rokov zmenilo, a držanie dokumentácie sa zmenilo tak aby spoločnosti mohli efektívne zdokumentovať systém spôsobom, ktorý dáva zmysel v organizovaní a funkčnosti spoločnosti. Spoločnostiam to umožňuje znížiť záťaž na pracovníkov a udržuje len zdokumentované informácie, ktoré sú pre spoločnosť relevantné a potrebné, napríklad na zmiernenie(zníženie) rizika alebo školiacich aktivít spoločnosti. Používanie technológií na zálohovanie dát ako sú servery a cloudy, môže ešte viac znížiť potrebu tvorby a zakladania dokumentácie a to  prostredníctvom automatizácie opakujúcich sa a vedľajších úloh a eliminácie potreby aktualizácie tlačených dokumentov.

 

Mýtus č. 5: Malé podniky majú malý vplyv na životné prostredie, preto nepotrebujú normu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015

 • Pri ISO 14001:2015 zvyčajne počúvame, že malé podniky nepotrebujú túto normu zavádzať. Norma systému environmentálneho manažérstva nie je založená iba na objeme vyprodukovaných emisií CO2, ale namiesto toho sa zameriava na minimalizáciu akéhokoľvek negatívneho vplyvu na životné prostredie, čím pomáha podnikom neustále sa zlepšovať v tejto oblasti a zabezpečuje, aby sa dodržiavali príslušné zákony a predpisy v oblasti životného prostredia. V súčasnosti rastie tlak a očakávania zo strany spotrebiteľov, partnerov a regulačných orgánov, aby spoločnosti integrovali environmentálne a osvedčené postupy odpadového hospodárstva do svojich prevádzok bez ohľadu na ich veľkosť. Dosiahnutím certifikácie podľa ISO 14001:2015 vedia aj malé podniky profitovať nielen z vyššej prevádzkovej efektívnosti, dôvery zainteresovaných strán a zlepšenej povesti značky, ale budú tiež pripravené rásť udržateľne a v súlade s budúcimi environmentálnymi požiadavkami.

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter