Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)

Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 45001.
 • Zavedenie systémového a procesného prístupu v oblasti BOZP.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti BOZP.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva BOZP vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Jasne definovaný systém manažérstva.
 • Zvýšenie bezpečnosti procesov.
 • Plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP.
 • Zvýšenie povedomia v oblasti BOZP.
 • Neustále zlepšovanie.
Pracovné prostredie
 • Riešenie ergonómie na pracoviskách.
 • Funkčnosť zariadení.
 • Zdravotná nezávadnosť a hygiena pracovného prostredia.
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita firmy.
Riziká a ohrozenia
 • Pravidelné analýzy a hodnotenia.
 • Riadenie ohrození a rizík.
 • Zníženie počtu pracovných úrazov.


Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu systému manažérstva BOZP.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v oblasti BOZP.
 

Certifikát ISO 45001

Certifikačná značka
ISO 45001

Norma OHSAS 18001 prešla v júli 2018 revíziou na normu ISO 45001! Viac informácií sa dočítate na nasledovnom odkaze:

Systém Manažérstva BOZP ako ISO 45001

Revízia normy ISO 45001:2018

 • Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

  Zobraziť viac
 • Rok 2022 bude pre rodinu noriem rady ISO/IEC 27000 kľúčový. Vo februári vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ju bude nasledovať. Aký je ale rozdiel medzi týmito dvoma normami? Načo sú zamerané a prečo by ich organizácie mali poznať?

  Zobraziť viac
 • Často sa nám pri klientoch stáva, že ešte pred začiatkom certifikácie narážajú na problematiku Gap analýzy. Zvyčajne sa dostaneme k otázke je to naozaj potrebné? Dôležité pri tejto otázke je, kde v zavádzaní systémov manažérstva začínate. Práve na zodpovedanie tejto otázky sa používa nástroj nazývaný GAP Analýza.

  Zobraziť viac
 • Aby ste si udržali svoju certifikáciu a zodpovedali požiadavkám noriem ISO (s cieľom dosiahnuť každoročne úspešné výsledky auditu), musíte pravidelne vykonávať niekoľko činností. Akékoľvek zistené „slabiny“ vo vašom systéme manažérstva môžu mať za následok zásadné systémové alebo drobné nezhody.

  Zobraziť viac
 • Získanie certifikátu ISO pre podnikateľa alebo váš biznis nie je vždy ľahká úloha. Ktokoľvek, kto si už týmto procesom prešiel, to môže potvrdiť, pretože tento proces môže byť veľmi pracný a zdĺhavý. Po získaní certifikácie ISO majú ľudia tendenciu chcieť si od projektu oddýchnuť a potom nechtiac zabudnú na daný systém manažérstva a nechajú ho bez aktualizácií a nezasahujú doňho aj niekoľko mesiacov, pričom sa približuje čas prvého dozorného auditu, ktorý zvykne skôr prekvapiť, a požiadavky normy ako zvykneme hovoriť „sa šijú za horúca.“ Ako môžete zabrániť tomuto scenáru vo vašom podnikaní? Poďme si predstaviť, čo musíte urobiť, keď vaša firma dosiahne certifikáciu ISO.

  Zobraziť viac