Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Naozaj potrebujete GAP analýzu aby ste sa pripravili na certifikačný audit?

KATEGÓRIA

Často sa nám pri klientoch stáva, že ešte pred začiatkom certifikácie narážajú na problematiku Gap analýzy. Zvyčajne sa dostaneme k otázke je to naozaj potrebné?

Dôležité pri tejto otázke je, kde v zavádzaní systémov manažérstva začínate. Práve na zodpovedanie tejto otázky sa používa nástroj nazývaný GAP Analýza. Pokiaľ máte zaužívané postupy, používate internú dokumentáciu a hodnotíte efektívnosť vašich procesov je GAP analýza vhodným nástrojom ako vašu spoločnosť priblížiť k úspešne zvládnutej ISO certifikácií.  
Stretáme sme sa však aj s mnohými klientami, ktorí začínajú doslova od piky. V týchto prípadoch môže byť dôkladná GAP analýza stratou času. Najprv si však rozoberme čo GAP analýza skutočnosti je. 

Čo je GAP analýza:

GAP analýza alebo aj rozdielová analýza, slúži na komplexné preverenie plnenia vopred definovaných požiadaviek a štandardov. Pomocou GAP analýzy zistíte v priebehu krátkeho času podrobné informácie o aktuálnom stave, identifikujete rozdiely a slabé miesta voči definovaným požiadavkám. Výstup z GAP analýzy obsahuje aj prioritizáciu zistených odchýlok a nedostatkov, informácie pre stanovenie akčného plánu a prezentáciu výsledkov GAP analýzy vedeniu spoločnosti.

Na čo slúži GAP analýza pri certifikácií:

GAP analýza sa využíva hlavne na retrospektívne hodnotenie procesov a interakcií medzi procesmi. Ak sa GAP analýza správne použije môže odhaliť potenciál zlepšovania, ktorý existuje v procesoch a na ich rozhraní. Jej účelom je identifikovať medzery a vyplniť ich primeranými opatreniami. 
Vzhľadom k možnej certifikácií má objasniť, ako ďaleko ste od splnenia požiadaviek na certifikáciu manažérskych systémov. Takéto preskúmanie možno vykonať podľa požiadaviek jednej alebo viacerých noriem ISO súčasne.

Tip od skúseného audítora: 

Niektorý konzultanti a audítori používajú na hodnotenie počas GAP analýzy hodnotiaci hárok takzvaný Check – List, kde zaškrtávajú jednotlivé polia, ktoré nezodpovedajú požiadavkám sledovanej ISO normy, pričom vo svojich výstupných správach iba identifikujú medzery vo vzťahu k hodnotenému obsahu. 
Tento spôsob  nie je práve najšťastnejšie riešenie z dôvodu, že vám hodnotiaca správa nereflektuje celý stav a neponúka riešenia ako tieto medzery odstrániť. 
Preto je  dôležité aby organizácie od konzultantov požadovali hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať úplný zoznam požadovaných nápravných činností s odporúčaniami a odkazmi na príslušné články noriem ISO. Dôležité je taktiež stretnutie s konzultantom po vykonaní GAP analýzy, na ktorom si s vami prejde „zoznam úloh“ a navrhnutých opatrení aby ste sa uistili, že všetkým opatreniam rozumiete a viete ich správne implementovať do procesov a tak sa správne pripraviť na certifikačný audit.  


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.03.2023 - 31.03.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
30.03.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.04.2023 - 20.04.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
19.04.2023 + 2
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
19.04.2023 - 21.04.2023, 24.04.2023 - 26.04.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
21.04.2023, 24.04.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.04.2023 - 26.04.2023 + 3

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

KATEGÓRIA

Projekt zavádzania ISO môže byť zdĺhavý a náročný v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti, zložitosti a aktuálneho stavu zavedenia systému/ov manažérstva. Preto výber správneho konzultanta pre vaše špecifické potreby vám v konečnom dôsledku vie redukovať časovú náročnosť a výšku investície, výsledkom čoho bude úspešná implementácia systémov.

Zobraziť viac
Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

KATEGÓRIA

Očakávaná revízia normy ISO 9001 v roku 2023 NEBUDE! Nové vydanie je plánované až na rok 2030! Čo to znamená a aká je história tejto normy?

Zobraziť viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Zobraziť viac
Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac

Newsletter