Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Naozaj potrebujete GAP analýzu aby ste sa pripravili na certifikačný audit?

KATEGÓRIA

Často sa nám pri klientoch stáva, že ešte pred začiatkom certifikácie narážajú na problematiku Gap analýzy. Zvyčajne sa dostaneme k otázke je to naozaj potrebné?

Dôležité pri tejto otázke je, kde v zavádzaní systémov manažérstva začínate. Práve na zodpovedanie tejto otázky sa používa nástroj nazývaný GAP Analýza. Pokiaľ máte zaužívané postupy, používate internú dokumentáciu a hodnotíte efektívnosť vašich procesov je GAP analýza vhodným nástrojom ako vašu spoločnosť priblížiť k úspešne zvládnutej ISO certifikácií.  
Stretáme sme sa však aj s mnohými klientami, ktorí začínajú doslova od piky. V týchto prípadoch môže byť dôkladná GAP analýza stratou času. Najprv si však rozoberme čo GAP analýza skutočnosti je. 

Čo je GAP analýza:

GAP analýza alebo aj rozdielová analýza, slúži na komplexné preverenie plnenia vopred definovaných požiadaviek a štandardov. Pomocou GAP analýzy zistíte v priebehu krátkeho času podrobné informácie o aktuálnom stave, identifikujete rozdiely a slabé miesta voči definovaným požiadavkám. Výstup z GAP analýzy obsahuje aj prioritizáciu zistených odchýlok a nedostatkov, informácie pre stanovenie akčného plánu a prezentáciu výsledkov GAP analýzy vedeniu spoločnosti.

Na čo slúži GAP analýza pri certifikácií:

GAP analýza sa využíva hlavne na retrospektívne hodnotenie procesov a interakcií medzi procesmi. Ak sa GAP analýza správne použije môže odhaliť potenciál zlepšovania, ktorý existuje v procesoch a na ich rozhraní. Jej účelom je identifikovať medzery a vyplniť ich primeranými opatreniami. 
Vzhľadom k možnej certifikácií má objasniť, ako ďaleko ste od splnenia požiadaviek na certifikáciu manažérskych systémov. Takéto preskúmanie možno vykonať podľa požiadaviek jednej alebo viacerých noriem ISO súčasne.

Tip od skúseného audítora: 

Niektorý konzultanti a audítori používajú na hodnotenie počas GAP analýzy hodnotiaci hárok takzvaný Check – List, kde zaškrtávajú jednotlivé polia, ktoré nezodpovedajú požiadavkám sledovanej ISO normy, pričom vo svojich výstupných správach iba identifikujú medzery vo vzťahu k hodnotenému obsahu. 
Tento spôsob  nie je práve najšťastnejšie riešenie z dôvodu, že vám hodnotiaca správa nereflektuje celý stav a neponúka riešenia ako tieto medzery odstrániť. 
Preto je  dôležité aby organizácie od konzultantov požadovali hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať úplný zoznam požadovaných nápravných činností s odporúčaniami a odkazmi na príslušné články noriem ISO. Dôležité je taktiež stretnutie s konzultantom po vykonaní GAP analýzy, na ktorom si s vami prejde „zoznam úloh“ a navrhnutých opatrení aby ste sa uistili, že všetkým opatreniam rozumiete a viete ich správne implementovať do procesov a tak sa správne pripraviť na certifikačný audit.  


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
11.01.2023 - 12.01.2023 + 4
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
11.01.2023 - 13.01.2023, 16.01.2023 - 18.01.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.01.2023, 16.01.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.01.2023 - 18.01.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
26.01.2023 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.01.2023 - 27.01.2023 + 5

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

10 pravidiel a postupov kybernetickej bezpečnosti pre Vašu  organizáciu

10 pravidiel a postupov kybernetickej bezpečnosti pre Vašu organizáciu

KATEGÓRIA

Kybernetická bezpečnosť je rozsiahli proces a jeho zavedenie je potrebné už aj v najmenšej spoločnosti. Ako vôbec začať a čo patrí medzi základné pravidlá, ktoré by mala plniť každá organizácia?

Zobraziť viac
Ako zastaviť korupciu?

Ako zastaviť korupciu?

KATEGÓRIA

Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

Zobraziť viac
Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

KATEGÓRIA

Aj keď organizácia zaznamenáva rast vďaka spokojnej zákazníckej základni, môže byť náročné takúto úroveň udržať napríklad aj v dôsledku neustáleho rozširovania. Presne v takomto prípade vie veľmi pomôcť kvalitná implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Zobraziť viac
Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

KATEGÓRIA

25. októbra 2022 vyšla nová verzia ISO/IEC 27001:2022! (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac

Newsletter