Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Naozaj potrebujete GAP analýzu aby ste sa pripravili na certifikačný audit?

KATEGÓRIA

Často sa nám pri klientoch stáva, že ešte pred začiatkom certifikácie narážajú na problematiku Gap analýzy. Zvyčajne sa dostaneme k otázke je to naozaj potrebné?

Dôležité pri tejto otázke je, kde v zavádzaní systémov manažérstva začínate. Práve na zodpovedanie tejto otázky sa používa nástroj nazývaný GAP Analýza. Pokiaľ máte zaužívané postupy, používate internú dokumentáciu a hodnotíte efektívnosť vašich procesov je GAP analýza vhodným nástrojom ako vašu spoločnosť priblížiť k úspešne zvládnutej ISO certifikácií.  
Stretáme sme sa však aj s mnohými klientami, ktorí začínajú doslova od piky. V týchto prípadoch môže byť dôkladná GAP analýza stratou času. Najprv si však rozoberme čo GAP analýza skutočnosti je. 

Čo je GAP analýza:

GAP analýza alebo aj rozdielová analýza, slúži na komplexné preverenie plnenia vopred definovaných požiadaviek a štandardov. Pomocou GAP analýzy zistíte v priebehu krátkeho času podrobné informácie o aktuálnom stave, identifikujete rozdiely a slabé miesta voči definovaným požiadavkám. Výstup z GAP analýzy obsahuje aj prioritizáciu zistených odchýlok a nedostatkov, informácie pre stanovenie akčného plánu a prezentáciu výsledkov GAP analýzy vedeniu spoločnosti.

Na čo slúži GAP analýza pri certifikácií:

GAP analýza sa využíva hlavne na retrospektívne hodnotenie procesov a interakcií medzi procesmi. Ak sa GAP analýza správne použije môže odhaliť potenciál zlepšovania, ktorý existuje v procesoch a na ich rozhraní. Jej účelom je identifikovať medzery a vyplniť ich primeranými opatreniami. 
Vzhľadom k možnej certifikácií má objasniť, ako ďaleko ste od splnenia požiadaviek na certifikáciu manažérskych systémov. Takéto preskúmanie možno vykonať podľa požiadaviek jednej alebo viacerých noriem ISO súčasne.

Tip od skúseného audítora: 

Niektorý konzultanti a audítori používajú na hodnotenie počas GAP analýzy hodnotiaci hárok takzvaný Check – List, kde zaškrtávajú jednotlivé polia, ktoré nezodpovedajú požiadavkám sledovanej ISO normy, pričom vo svojich výstupných správach iba identifikujú medzery vo vzťahu k hodnotenému obsahu. 
Tento spôsob  nie je práve najšťastnejšie riešenie z dôvodu, že vám hodnotiaca správa nereflektuje celý stav a neponúka riešenia ako tieto medzery odstrániť. 
Preto je  dôležité aby organizácie od konzultantov požadovali hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať úplný zoznam požadovaných nápravných činností s odporúčaniami a odkazmi na príslušné články noriem ISO. Dôležité je taktiež stretnutie s konzultantom po vykonaní GAP analýzy, na ktorom si s vami prejde „zoznam úloh“ a navrhnutých opatrení aby ste sa uistili, že všetkým opatreniam rozumiete a viete ich správne implementovať do procesov a tak sa správne pripraviť na certifikačný audit.  


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
27.06.2024 - 28.06.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
27.06.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.07.2024 + 1
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
17.07.2024 - 19.07.2024, 22.07.2024 - 24.07.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.07.2024 - 18.07.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.07.2024, 24.07.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.07.2024 - 23.07.2024 + 3

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Time Management 49,- €
58,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

KATEGÓRIA

Medzinárodná norma ISO 20121 bola revidovaná v apríli 2024. Revízia normy prichádza v čase najväčších športových podujatí a olympiády v Paríži. Predchádzajúca verzia normy vyšla v roku 2012, v čase olympiády v Londýne. Aké sú hlavné zmeny a prečo prišla revízia tejto normy?

Zobraziť viac
Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA

Chcete zlepšiť OEE? Vieme Vám pomôcť pomocou projektov implementácie Lean.

Zobraziť viac
Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Zobraziť viac

Newsletter