Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 14001.
 • Zavedenie systémového prístupu organizácie k životnému prostrediu.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti životného prostredia.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému environmentálneho manažérstva pomáha vytvárať podmienky na zlepšovanie životného prostredia pre našich zákazníkov v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Nastavenie podnikateľských a spoločenských hodnôt.
 • Zvýšenie ekologického povedomia.
 • Minimalizovanie havarijných situácií.
 • Zlepšenie technologického vybavenia.
Zlepšovanie kvality životného prostredia pomocou:
 • Systému manažérstva spoločnosti.
 • Enviromentálnych vplyvov.
 • Enviromentálnych aspektov.
Ekonomické prínosy
 • Využiteľnosť odpadov a zníženie nákladov na ich zneškodnenie.
 • Zníženie energetickej náročnosti.
 • Zlepšenie enviromentálnej výkonnosti.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie pridanej hodnoty pre zákazníka.
 • Zlepšenie goodwill.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu systému manažérstva v oblasti životného prostredia.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Odstránenie nedostatkov v oblasti životného prostredia.
 • Správne nastavenie systému environmentálneho manažérstva.

 

 

 

vzor certifikátu ISO 14001 od CeMS

Certifikát ISO 14001
 

vzor certifikačnej známky ISO 14001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 14001
 
 • Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

  Zobraziť viac
 • Rok 2022 bude pre rodinu noriem rady ISO/IEC 27000 kľúčový. Vo februári vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ju bude nasledovať. Aký je ale rozdiel medzi týmito dvoma normami? Načo sú zamerané a prečo by ich organizácie mali poznať?

  Zobraziť viac
 • Často sa nám pri klientoch stáva, že ešte pred začiatkom certifikácie narážajú na problematiku Gap analýzy. Zvyčajne sa dostaneme k otázke je to naozaj potrebné? Dôležité pri tejto otázke je, kde v zavádzaní systémov manažérstva začínate. Práve na zodpovedanie tejto otázky sa používa nástroj nazývaný GAP Analýza.

  Zobraziť viac
 • Aby ste si udržali svoju certifikáciu a zodpovedali požiadavkám noriem ISO (s cieľom dosiahnuť každoročne úspešné výsledky auditu), musíte pravidelne vykonávať niekoľko činností. Akékoľvek zistené „slabiny“ vo vašom systéme manažérstva môžu mať za následok zásadné systémové alebo drobné nezhody.

  Zobraziť viac
 • Získanie certifikátu ISO pre podnikateľa alebo váš biznis nie je vždy ľahká úloha. Ktokoľvek, kto si už týmto procesom prešiel, to môže potvrdiť, pretože tento proces môže byť veľmi pracný a zdĺhavý. Po získaní certifikácie ISO majú ľudia tendenciu chcieť si od projektu oddýchnuť a potom nechtiac zabudnú na daný systém manažérstva a nechajú ho bez aktualizácií a nezasahujú doňho aj niekoľko mesiacov, pričom sa približuje čas prvého dozorného auditu, ktorý zvykne skôr prekvapiť, a požiadavky normy ako zvykneme hovoriť „sa šijú za horúca.“ Ako môžete zabrániť tomuto scenáru vo vašom podnikaní? Poďme si predstaviť, čo musíte urobiť, keď vaša firma dosiahne certifikáciu ISO.

  Zobraziť viac