Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Dosiahli sme certifikáciu ISO, ale čo ďalej?

KATEGÓRIA

Čo robiť po získaní ISO certifikácie

Získanie certifikátu ISO pre podnikateľa alebo váš biznis nie je vždy ľahká úloha. Ktokoľvek, kto si už týmto procesom prešiel, to môže potvrdiť, pretože tento proces môže byť veľmi pracný a zdĺhavý. Ak nie ste oboznámení s normami ISO a procesom certifikácie, môže tento proces vyžadovať istú mieru ochoty učenia sa novým veciam avšak vynaložené úsilie prinesie požadovaný účinok.

Avšak nesmieme zabúdať, že keď dosiahnete svoju certifikáciu, zvyčajne prichádza pocit, že úloha je v podstate splnená a môžete sa začať sústrediť na ďalší váš projekt. Ale je to skutočne tak? Môžeme na certifikáciu zabudnúť a počkať do ďalšieho dozorného auditu? Odpoveď znie jednoznačne „Nie!“ - Ak chcete zúročiť všetky výhody, ktoré ste dosiahli certifikáciou a zavedením daného systému manažérstva, je to vždy len začiatok.

Po získaní certifikácie ISO majú ľudia tendenciu chcieť si od projektu oddýchnuť a potom nechtiac zabudnú na daný systém manažérstva a nechajú ho bez aktualizácií a nezasahujú doňho aj niekoľko mesiacov, pričom sa približuje čas prvého dozorného auditu, ktorý zvykne skôr prekvapiť, a požiadavky normy ako zvykneme hovoriť „sa šijú za horúca.“ Množstvo nezhôd, sťažností a iných problémov často zostáva neidentifikovaných alebo otvorených bez ich doriešenia a zdokumentované informácie nedržia krok s operačnými zmenami a zlepšeniami implementovanými medzičasom vo firme.

Nedostatočná informovanosť o prebiehajúcich činnostiach, ktoré vyžadujú normy ISO môže nakoniec viesť aj k strate certifikácie už pri prvom dozornom audite do 12 mesiacov po počiatočnom dosiahnutí certifikácie, čo pravdepodobne spôsobí Vašej organizácii veľké zmätky, ako aj ďalšie výdavky (priame aj nepriame) na opätovné uvedenie do pôvodného stavu, o nespokojnosti zainteresovaných strán ani nehovoriac.

Ako môžete zabrániť tomuto scenáru vo vašom podnikaní?

Poďme si predstaviť, čo musíte urobiť, keď vaša firma dosiahne certifikáciu ISO.

Udržiavanie si certifikácie ISO je predmetom úspešných ročných dozorných auditov. Najčastejšie certifikáty systémov manažérstva ISO (t. j. ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001 atď.) sú certifikačným orgánom vydávané na obdobie troch rokov. Certifikácia sa dosiahne úspešným absolvovaním úvodného certifikačného auditu (externý audit), ktorý vykonáva certifikačný orgán ako je napr. CeMS s.r.o. Tento audit pozostáva z dvoch fáz:

  • Fáza 1: Audítor skontroluje dokumentáciu, z ktorej sa skladá váš systém manažérstva, a overí, či ste sa účinne zapodievali každým dôležitým bodom príslušných noriem ISO, a skontroluje, či ste pripravení na celý proces certifikácie.
  • Fáza 2: Audítor overí prostredníctvom metódy vzorkovania vo vašom systéme manažérstva a prevádzkových postupoch, že skutočne robíte to, čo hovorí váš zavedený systém tj. audítor overí, či je daný systém manažérstva účinne implementovaný v podnikaní a či je pre vašu organizáciu efektívny.

 

Proces certifikácie

Za účelom dosiahnutia certifikácie budete musieť vyriešiť nepriaznivé zistenia z týchto auditov. Po vykonaní tejto verifikácie audítor posúdi, či boli problémy správne vyriešené. Ak neexistujú žiadne ďalšie náležitosti, certifikačný orgán vydá vašej organizácii certifikát/y ISO.

12 mesiacov po vašom úvodnom certifikačnom audite vykoná certifikačný orgán prvý dozorný audit. Rovnaký proces sa opakuje dva po sebe nasledujúce roky po počiatočnej certifikácii.

Dozorné audity sú menej náročné ako certifikačné audity. Sú v podstate obrazom procesov v čase kontroly audítorom, aby sa zabezpečilo, že systém manažérstva stále spĺňa hlavné prvky a zámery normy/iem ISO. To znamená, že nie všetky prvky sa kontrolujú počas dozorných auditov. Ak vzniknú nejaké medzery, alebo dôjde k zisteniam je auditovaná organizácia zodpovedná za riešenie týchto nedostatkov, aby sa zabezpečila priebežné plnenie požiadaviek normy.

Na konci trojročného cyklu bude musieť vaša firma podstúpiť recertifikačný audit systému manažérstva príslušných noriem, ktorým končí doba platnosti. Tento proces je obdobou počiatočných certifikačných auditov (zvyčajne však kratší). Cieľom je overiť, či váš systém riadenia naďalej plne vyhovuje všetkým požiadavkám noriem ISO. Po úspešnom priebehu auditu vám certifikačný orgán poskytne novo vydaný certifikát/y a nanovo pokračuje cyklus spomenutý vyššie.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
4 dni (8:00 - 14:00)
Zľava -30 % Online 700,00 € 490,00 €
588,00 € s DPH
22.02.2022 - 25.02.2022 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 390,00 €
468,00 € s DPH
10.03.2022 - 11.03.2022 + 2

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to OEE a prečo je dôležité?

Čo je to OEE a prečo je dôležité?

KATEGÓRIA

S rastúcou konkurenciou na trhu musia výrobcovia zvyšovať produktivitu výroby kvalitných výrobkov. V dnešnej ekonomike sa od vás očakáva, že budete neustále zlepšovať návratnosť celkového kapitálu. Pretože je ťažké získať kapitál na výstavbu nových, efektívnejších závodov a nákup nových zariadení, často musíte splniť rastúce výrobné požiadavky so súčasným vybavením a zariadeniami, súčasne popri tom ešte znižovať náklady.

Zobraziť viac
Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGÓRIA

V súčasnosti prebieha proces revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac
Čo nás vedie k úspešnému napredovaniu pri ISO certifikácií?

Čo nás vedie k úspešnému napredovaniu pri ISO certifikácií?

KATEGÓRIA

Aby ste si udržali svoju certifikáciu a zodpovedali požiadavkám noriem ISO (s cieľom dosiahnuť každoročne úspešné výsledky auditu), musíte pravidelne vykonávať niekoľko činností. Akékoľvek zistené „slabiny“ vo vašom systéme manažérstva môžu mať za následok zásadné systémové alebo drobné nezhody.

Zobraziť viac
Talent management - práca s talentami

Talent management - práca s talentami

KATEGÓRIA

Aktuálne riešime menší projekt „talent manažmentu“ zameraný na mladých lekárov v jednej českej fakultnej nemocnici. Do takejto výzvy je potrebné priniesť veľkú chuť bojovať s veternými mlynmi podporenú najmä silným kritickým myslením a asertivitou nemeckého poľovníckeho teriéra. Načo sú dobré tieto vlastnosti? No predsa na to, aby ste dokázali otvorene povedať, čo si myslíte a narúšať hegemóniu lekárskej kasty. Veď lekári sa predsa nemôžu mýliť a už vôbec sa nemusia správať empaticky. To, že sa na tomto pracovisku objavuje dokonca aj mobbing zo strany vedúcich lekárov, sa mi v roku 2021 javí ako čistý výmysel neoprávnene kritizovaného podriadeného. Žiaľ, je to realita.

Zobraziť viac

Newsletter