Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Ochrana osobných údajov je aktuálne v rámci spoločností veľmi citlivá téma. Zákazníci požadujú mať svoje údaje v bezpečí a kladú stále väčší dôraz na garanciu ich zabezpečenia. Na základe zabezpečenia ochrany osobných údajov fyzických osôb Európska únia vydala záväzné nariadenie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Z nariadenia vyplýva, že určité typy spoločností musia vymenovať zodpovednú osobu (podľa čl. 37 nariadenia GDPR):

 • Orgány verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (výnimka súdy)
 • Spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu
 • Spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou spoločnosti je spracúvanie osobitých kategórií osobných údajov (čl. 9 nariadenia) vo veľkom rozsahu

 

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov o všetkých povinnostiach a pravidlách, ktoré vyplývajú z nariadenia GDPR. Naučiť zodpovedné osoby analyzovať riziká a včas eliminovať hrozby, ktorým môžu čeliť.

 

Kurz DPO – Data Protection Officer spĺňa prísne medzinárodné požiadavky a je v súlade s  požiadavkami normy ISO/IEC 17024. Osvedčenie plní požiadavky pre Zodpovednú osobu podľa GDPR článok 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

Obsahová náplň kurzu

 • Základy ochrany osobných údajov
 • Ochrana osobných údajov z právneho hľadiska
 • Ochrana osobných údajov z technického hľadiska
 • Práva a povinnosti dotknutých osôb
 • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • Rozdelenie, spracovanie a bezpečnosť osobných údajov
 • Postavenie, úlohy a zodpovednosti zodpovednej osoby (DPO) podľa článkov 38 a 39 nariadenia GDPR
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Ochrana spracovania, zabezpečenia a prenosu osobných údajov do tretích krajín
 • Manažment GDPR v organizáciách – ako pripraviť organizáciu na zmeny spôsobené zavedením GDPR
 • Auditovanie podľa GDPR
 • Nezávislé dozorné orgány dohľadu na ochranu údajov
 • Incidenty a sankcie

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
31.10.2024
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.08.2024 - 14.08.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.08.2024 - 16.08.2024 + 1
3 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás