Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 1 deň
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Poskytnúť účastníkom komplexné pokrytie základných a pokročilých tém v bezpečnosti Active Directory, zahŕňajúcich identifikáciu hrozieb, implementáciu ochranných opatrení, riadenie oprávnení a zabezpečenie poverení, detekciu a prevenciu hrozieb a zálohovanie a obnovu dát. Úpravy môžu byť vykonané podľa špecifických požiadaviek a úrovne odbornosti účastníkov.

Obsahová náplň kurzu

Modul 1: Úvod do Active Directory

 • Definícia a účel Active Directory
 • Základné koncepty a architektúra Active Directory
 • Dôležitosť bezpečnosti Active Directory pre organizácie

Modul 2: Zabezpečenie Active Directory 

 • Identifikácia zraniteľností a rizík spojených s Active Directory
 • Zabezpečovacie mechanizmy v Active Directory (napr. autentifikácia, autorizácia, auditovanie)
 • Implementácia bezpečnostných politík a postupov v Active Directory

Modul 3: Ochrana Poverení a Práv

 • Správa používateľských účtov a hesiel v Active Directory
 • Kontrola prístupu k zdrojom a objektom v Active Directory
 • Best practices pre riadenie oprávnení a zabezpečenie poverení

Modul 4: Detekcia a Prevencia Hrozieb 

 • Monitorovanie a detekcia neoprávnených aktivít v Active Directory
 • Strategie na prevenciu a detekciu útokov na Active Directory (napr. pasívne a aktívne metódy)
 • Identifikácia typických útokov a ich obrana v Active Directory

Modul 5: Zálohovanie a Obnova 

 • Dôležitosť zálohovania a obnovy Active Directory
 • Plánovanie a implementácia stratégií zálohovania a obnovy Active Directory
 • Testovanie a aktualizácia plánov zálohovania a obnovy

Modul 6: Praktické Príklady a Cvičenia

 • Demonštrácia zraniteľností a útokov v prostredí Active Directory
 • Skupinová diskusia a cvičenia na riešenie bezpečnostných prípadov v Active Directory
 • Praktické tipy a odporúčania pre zlepšenie bezpečnosti Active Directory v reálnom prostredí

Modul 7: Otázky a Záver 

 • Otvorená diskusia pre účastníkov na položenie otázok a výmenu skúseností
 • Zhrnutie hlavných ponaučení a odporúčaní pre efektívnu bezpečnosť Active Directory
 • Distribúcia zdrojov a referencií pre ďalšie štúdium a ďalšie vzdelávanie v oblasti bezpečnosti Active Directory

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
31.10.2024
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.08.2024 - 14.08.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.08.2024 - 16.08.2024 + 1
3 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás