Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 1 deň
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Poskytnúť účastníkom základné a pokročilé znalosti o bezpečnosti vývoja aplikácií a softvéru a naučiť ich implementovať bezpečnostné postupy a techniky pri vývoji softvéru.
Tento plán školenia poskytuje komplexné pokrytie základných a pokročilých tém v bezpečnosti vývoja aplikácií a softvéru, zahŕňajúcich identifikáciu hrozieb, implementáciu bezpečnostných postupov, zabezpečenie aplikačných rozhraní a špecifické bezpečnostné aspekty vývoja v rôznych prostrediach. Úpravy môžu byť vykonané podľa špecifických požiadaviek a úrovne odbornosti účastníkov.

Obsahová náplň kurzu

Modul 1: Úvod do bezpečnosti vývoja aplikácií a softvéru

 • Význam bezpečnosti vývoja aplikácií a softvéru
 • Základné koncepty a princípy bezpečného vývoja softvéru
 • Dôsledky nedostatočnej bezpečnosti vývoja softvéru pre organizácie

Modul 2: Bezpečnostné hrozby v aplikáciách a softvéri 

 • Identifikácia bežných bezpečnostných hrozieb v aplikáciách a softvéri
 • Typy útokov na aplikácie a softvér (napr. SQL injection, cross-site scripting)
 •  Príklady známych incidentov spojených s bezpečnostou aplikácií a softvéru

Modul 3: Bezpečný vývojový proces 

 • Princípy bezpečného vývojového životného cyklu (SDLC)
 • Implementácia bezpečnostných kontrol a testov v každej fáze vývoja softvéru
 • Integrácia bezpečnostných nástrojov a technológií do vývojových procesov

Modul 4: Zabezpečenie aplikačných rozhraní 

 • Zabezpečenie aplikačných rozhraní (APIs) a služieb
 • Autentifikácia a autorizácia v aplikačných rozhraniach
 • Ochrana pred útokmi zameranými na API (napr. útoky typu man-in-the-middle)

Modul 5: Špecifické bezpečnostné témy vo vývoji

 • Špecifické bezpečnostné aspekty rôznych typov aplikácií a softvéru (napr. webové aplikácie, mobilné aplikácie, IoT)
 • Bezpečnostné aspekty využitia cloudových technológií pri vývoji softvéru
 • Praktické rady a odporúčania pre zabezpečenie aplikácií a softvéru v súčasných podnikových prostrediach

Modul 6: Praktické príklady a cvičenia 

 • Simulované príklady bezpečnostných incidentov v aplikáciách a softvéri
 • Skupinová diskusia a cvičenia na riešenie bezpečnostných prípadov
 • Praktické tipy a odporúčania pre zlepšenie bezpečnosti aplikácií a softvéru v reálnom prostredí

Modul 7: Otázky a záver

 • Otvorená diskusia pre účastníkov na položenie otázok a výmenu skúseností
 • Zhrnutie hlavných ponaučení a odporúčaní pre efektívnu bezpečnosť vývoja aplikácií a softvéru
 • Distribúcia zdrojov a referencií pre ďalšie štúdium a ďalšie vzdelávanie v oblasti bezpečnosti vývoja aplikácií a softvéru
   

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
31.10.2024
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.08.2024 - 14.08.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.08.2024 - 16.08.2024 + 1
3 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás