Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

V aktuálnej situácii na trhu s pracovnými pozíciami nestačí aby povedomie o pracovnom malo iba personálne oddelenie. Manažment rovnako potrebuje aspoň základné znalosti o Zákonníku práce aby vedel lepšie odhadnúť, čo si môže dovoliť, koľko to firmu bude stáť a následne zvážiť najlepšiu možnosť. Pomocou praktického kurzu prejdeme všetkými podstatnými časťami Zákonníka práce tak, aby manažment vedel uplatniť získané informácie v praxi pri komunikácii so zamestnancami.

Obsahová náplň kurzu

  • Úvod do pracovného práva a základné zásady Zákonníka práce
  • I. časť Zákonníka práce – všeobecné ustanovenia a základy pracovno-právnych vzťahov, základné pojmy
  • II. časť Zákonníka práce – Pracovný pomer so zameraním na §42 – §49, §52, §54 - §57, §59 - §72, §77 - §82  
  • III. časť Zákonníka práce – Pracovný čas a doba odpočinku
  • IV. časť Zákonníka práce – Mzda a dohody o zrážkach zo mzdy, mzda za prácu nadčas a vo sviatok
  • V. – VII. časť Zákonníka práce – Prekážky v práci na strane zamestnanca
  • VIII. časť Zákonníka práce – Náhrada škody, druhy škody, dohoda o hmotnej zodpovednosti, druhy všeobecnej a osobitej zodpovednosti za škodu zamestnanca a zamestnávateľa
  • Praktické príklady a prípady z praxe

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
31.10.2024
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.08.2024 - 14.08.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.08.2024 - 16.08.2024 + 1
3 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás