Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 1 deň
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Vybaviť účastníkov dôkladným pochopením hrozieb phishingu, účinných metód detekcie a stratégií pre predchádzanie a reagovanie na phishingové útoky. Tento rozšírený plán poskytuje komplexný pohľad na phishing, pokrývajúci pokročilé taktiky, detekčné nástroje, stratégie prevenčných opatrení, postupy reakcie na incidenty, právne úvahy a interaktívne simulačné cvičenia. Úpravy môžu byť vykonané podľa konkrétnych požiadaviek a úrovne odbornosti účastníkov.

Obsahová náplň kurzu

Ďalšie informácie

Modul 1: Úvod do phishingu

 • Definícia a prehľad o phishingu
 • Typy phishingových útokov (napr. emailový, spear phishing, vishing, smishing)
 • Príklady phishingových útokov ilustrujúce ich vplyv na jednotlivcov a organizácie

Modul 2: Techniky phishingu a Red Flags (červené vlajky) 

 • Bežné techniky používané útočníkmi v phishingových kampaniách
 • Identifikácia červených vlajok vo phishingových emailoch a správach
 • Skupinové cvičenia a scénáre na rozpoznanie a reakciu na phishingové pokusy

Modul 3: Pokročilé taktiky phishingu

 • Preskúmanie pokročilých taktík phishingu (napr. pretexting, sociálne inžinierstvo)
 • Príklady sofistikovaných phishingových útokov zameraných na konkrétne odvetvia alebo role
 • Stratégie na zmiernenie rizík spojených s pokročilými technikami phishingu

Modul 4: Nástroje a technológie na detekciu phishingu 

 • Prehľad nástrojov a technológií na detekciu phishingových pokusov (napr. filtre na emaily, skenery URL adries, platformy na ochranu pred hrozbami)
 • Integrácia detekčných nástrojov do existujúcej bezpečnostnej infraštruktúry

Modul 5: Stratégia prevencie pred phishingom

 • Implementácia programov pre bezpečnostnú osvetu zamestnancov s cieľom oboznámiť ich s rizikami phishingu
 • Stratégie na vytvorenie kultúry bezpečnostnej osvety v organizáciách
 • Úloha viacfaktorovej autentifikácie, autentifikačných protokolov pre emaily a šifrovania pri predchádzaní phishingovým útokom

Modul 6: Reakcia a reportovanie incidencií

 • Vytváranie plánu reakcie na incidenty a riešenie podozrivých phishingových útokov
 • Kroky na vykonanie v prípade úspešného phishingového incidentu (napr. obmedzenie, analýza, obnova)
 • Reportovanie phishingových incidentov interným bezpečnostným tímom a externým orgánom

Modul 7: Právne a etické aspekty

 • Prehľad právnych a regulačných požiadaviek týkajúcich sa phishingu (napr. zákony o ochrane údajov, požiadavky na oznámenie porušenia)
 • Etické úvahy pri vykonávaní simulácií phishingu a školení na osvetu

Modul 8: Interaktívna simulácia

 • Simulačné cvičenie simulujúce situáciu phishingového útoku
 • Skupinová analýza a diskusia o odpovediach a rozhodnutiach účastníkov počas simulácie
 • Identifikácia oblastí na zlepšenie a posilnenie najlepších postupov

Modul 9: Otázky a záver

 • Otvorená diskusia pre účastníkov na položenie otázok a vysvetlenie akýchkoľvek tém pokrytých počas školenia
 • Zhrnutie hlavných ponaučení a akčných bodov pre účastníkov na realizáciu v ich organizáciách
 • Distribúcia zdrojov pre ďalšie učenie a referencie, vrátane sprievodcov pre prevenciu phishingu a šablón pre reakciu na incidenty
   
Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
31.10.2024
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.08.2024 - 14.08.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.08.2024 - 16.08.2024 + 1
3 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás