Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (ES)

KATEGÓRIA

 

Rozšírená karta bezpečnostných údajov s pripojenými expozičnými scenármi sa musí dodať v prípade, že nebezpečná látka je registrovaná v množstve od 10 ton ročne na registrujúceho.

V expozičnom scenári sa opisuje spôsob kontroly expozície ľudí a životného prostredia k danej látke s cieľom zabezpečiť jej bezpečné používanie.

KBU a expozičný scenár

Na rozdiel od hlavnej časti karty bezpečnostných údajov formát expozičného scenára nie je vymedzený v nariadení REACH. Dodávateľ môže uviesť tieto informácie rôznymi spôsobmi a prijímatelia dostávajú informácie v rôznych formátoch, čo spôsobuje ťažkosti pri identifikácii relevantných informácií. 

Agentúra ECHA a zainteresované strany sa pokúsili harmonizovať rozloženie textu a použité vety 
a odporučili formát expozičného scenára, ktorý obsahuje tieto štyri oddiely:

1.  názvový oddiel,
2.  podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu,
3.  odhad expozície,
4.  usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.

1.    Názvový oddiel
Názvový oddiel expozičného scenára zvyčajne obsahuje tieto informácie:
a)    použitia zahrnuté do expozičného scenára,
b)    zoznam príslušných úloh/činností zahrnutých do prispievajúcich scenárov v rámci expozičného scenára,
c)    referenčné číslo expozičného scenára priradené dodávateľom.

2.    Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu
Tento oddiel je hlavnou časťou ES. Obsahuje odporúčané prevádzkové podmienky a opatrenia manažérstva rizík pre každý prispievajúci scenár. Tieto podmienky a opatrenia vymedzujú podmienky používania látky, ktoré sú na základe hodnotenia bezpečné.

3.    Odhad expozície
Registrujúcemu dáva príležitosť uviesť informácie o:
a)    odhadovanej úrovni expozície pri použití expozičného scenára,
b)    ukazovateli charakterizovania rizika (musí byť nižší ako 1, čo znamená, že riziká sú primerane kontrolované a použitie sa považuje za bezpečné),
c)    použitej metodike na vypracovanie odhadu expozície.

4.    Usmernenie pre následných používateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.
Obsahuje rady následným používateľom v súvislosti s tým, ako majú overiť, či je ich použitie zahrnuté do expozičného scenára, ak ich podmienky používania presne nezodpovedajú ES dodávateľa. 

Podrobnejšie o jednotlivých oddieloch sa budeme venovať v nasledujúcich príspevkov.

 

Podobné články:

Piktogramy a označovania
Ako sa v zákone o odpadoch z noviel stáva telenovela
11 najväčších mýtov o odpadoch
Ako nakladať s odpadovým stavebným polystyrénom

Podobné články

AKATUALIZOVANÉ: Ako zaviesť a certifikovať systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

AKATUALIZOVANÉ: Ako zaviesť a certifikovať systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

KATEGÓRIA

S pojmom korupcia a korupčné správanie sa vyskytuje pomerne často v rôznych formách. Paradoxne podľa prieskumov majú tendenciu ku korupčnému správaniu ľudia s vyšším vzdelaním a to až v 75% prípadoch výskytu korupcie. Podľa štúdií Európskeho parlamentu stojí korupcia EÚ ročne v rozmedzí od 179 miliárd eur až do 990 miliárd eur.

Zobraziť viac
PSCR nahradilo a doplnilo PSB

PSCR nahradilo a doplnilo PSB

KATEGÓRIA

Aký je rozdiel medzi PSB a PSCR? Prečo PSB už nestačí a čo sa zmenilo? Aké školenie by ste mali absolvovať?

Zobraziť viac
Tieňovanie vám šetrí čas aj nervy

Tieňovanie vám šetrí čas aj nervy

KATEGÓRIA

Plánujete posilnenie nejakého oddelenia, alebo vás čaká výmena ľudí na kľúčovej pozícii? Tentokrát práve o tom, ako pripraviť výmenu zamestnancov, či rozšírenie oddelenia. A prečo správny postup šetrí čas, nervy a peniaze.

Zobraziť viac
Hrozí vám strata certifikácie?

Hrozí vám strata certifikácie?

KATEGÓRIA

Pandémia COVID-19 priniesla neočakávané vážne dôsledky pre ekonomický rast mnohých organizácií. Organizácie stoja pred ťažkým rozhodnutím, ako najlepšie využiť svoje zdroje, aby prežili v tejto neistej dobe.

Zobraziť viac

Newsletter