Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Outsourcing

Čo je to Outsourcing?

Outsourcing je obchodná stratégia, ktorá spočíva v delegovaní určitých procesov, činností alebo služieb externým spoločnostiam alebo dodávateľom tretích strán. Pri outsourcingu organizácia prenáša zodpovednosť za vykonávanie daných úloh na špecializované externé subjekty, ktoré majú potrebné znalosti, zdroje a zručnosti.

Outsourcing môže zahŕňať rôzne oblasti činností, vrátane:

Dôvody a výhody outsourcingu:

Pri outsourcingu je dôležité správne vybrať a spravovať externých dodávateľov. Organizácia musí starostlivo posúdiť ich odbornosť, skúsenosti, povesť, dodržiavanie záväzkov a bezpečnostných štandardov.

Medzi riziká outsourcingu patrí možnosť straty kontroly nad činnosťami, ochrana dát a dôvernosti, závislosť na externých subjektoch a potenciálne problémy s komunikáciou a koordináciou. Preto je dôležité starostlivo pripraviť a riadiť proces outsourcingu s jasne definovanými cieľmi, pravidlami a monitorovaním.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
11.10.2023 - 12.10.2023 + 3
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
11.10.2023 - 13.10.2023, 16.10.2023 - 18.10.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.10.2023, 16.10.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.10.2023 - 18.10.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
09.11.2023 - 10.11.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
20.11.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
07.12.2023 - 08.12.2023 + 1

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Time Management 49,- €
58,80 € s DPH