Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Outsourcing

Čo je to Outsourcing?

Outsourcing je obchodná stratégia, ktorá spočíva v delegovaní určitých procesov, činností alebo služieb externým spoločnostiam alebo dodávateľom tretích strán. Pri outsourcingu organizácia prenáša zodpovednosť za vykonávanie daných úloh na špecializované externé subjekty, ktoré majú potrebné znalosti, zdroje a zručnosti.

Outsourcing môže zahŕňať rôzne oblasti činností, vrátane:

Dôvody a výhody outsourcingu:

Pri outsourcingu je dôležité správne vybrať a spravovať externých dodávateľov. Organizácia musí starostlivo posúdiť ich odbornosť, skúsenosti, povesť, dodržiavanie záväzkov a bezpečnostných štandardov.

Medzi riziká outsourcingu patrí možnosť straty kontroly nad činnosťami, ochrana dát a dôvernosti, závislosť na externých subjektoch a potenciálne problémy s komunikáciou a koordináciou. Preto je dôležité starostlivo pripraviť a riadiť proces outsourcingu s jasne definovanými cieľmi, pravidlami a monitorovaním.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.06.2024 - 06.06.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
10.06.2024 - 11.06.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.07.2024 - 18.07.2024 + 2
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
17.07.2024 - 19.07.2024, 22.07.2024 - 24.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.07.2024, 22.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.07.2024 - 24.07.2024 + 2

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Time Management 49,- €
58,80 € s DPH