Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

 

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Ako teda môžeme efektívne komunikovať v digitálnom veku?

Jedným z najdôležitejších aspektov efektívnej komunikácie je byť jasný a stručný vo svojich e-mailoch a správach. Je ľahké zapliesť sa do konverzácie tam a späť a skôr, ako sa nazdáte, správa sa stane spletitou a ťažko zrozumiteľnou.

Aby ste sa tomu vyhli, uistite sa, že sa držíte hlavnej myšlienky svojej správy, a vyhnite sa používaniu žargónu alebo odborného jazyka, ktorému ostatní nemusia rozumieť.

Ďalším kľúčovým aspektom efektívnej komunikácie je vedenie produktívnych virtuálnych stretnutí. Virtuálne stretnutia môžu často pôsobiť rozhádzane a neproduktívne, ale so správnou prípravou môžu byť rovnako efektívne ako osobné stretnutia. Stanovte jasné programy, podporujte účasť všetkých účastníkov a uistite sa, že každý má možnosť vystúpiť a podeliť sa o svoje nápady.

Okrem jasnosti a stručnosti je tiež dôležité budovať pevné vzťahy na diaľku. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom pravidelných kontrolných stretnutí, videohovorov a iných foriem komunikácie. Budovanie silných vzťahov pomáha vytvárať pocit spolupatričnosti a dôvery, čo je kľúčové pre efektívnu komunikáciu a tímovú prácu.

Efektívna komunikácia nie je len o tom, aby ste boli pochopení, ale aj o pochopení druhých. Preto je dôležité praktizovať aktívne počúvanie, čo je proces pozorného počúvania a porozumenia tomu, čo niekto hovorí. Pomôže vám to pochopiť perspektívy vašich kolegov a budovať pevnejšie vzťahy.

Na záver možno povedať, že efektívna komunikácia je v dnešnej digitálnej dobe nevyhnutná pre úspešný výsledok. Jasným a stručným vyjadrovaním, vedením produktívnych virtuálnych stretnutí, budovaním pevných vzťahov na diaľku a praktizovaním aktívneho počúvania môžeme zlepšiť komunikáciu a dosiahnuť svoje ciele. Pamätajte, že efektívna komunikácia je dôležitá zručnosť, ktorú možno časom rozvíjať a zdokonaľovať.

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.05.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.05.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.05.2023 - 19.05.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.05.2023 - 31.05.2023 + 2
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Podobné články

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

KATEGÓRIA

Projekt zavádzania ISO môže byť zdĺhavý a náročný v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti, zložitosti a aktuálneho stavu zavedenia systému/ov manažérstva. Preto výber správneho konzultanta pre vaše špecifické potreby vám v konečnom dôsledku vie redukovať časovú náročnosť a výšku investície, výsledkom čoho bude úspešná implementácia systémov.

Zobraziť viac
Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

KATEGÓRIA

Očakávaná revízia normy ISO 9001 v roku 2023 NEBUDE! Nové vydanie je plánované až na rok 2030! Čo to znamená a aká je história tejto normy?

Zobraziť viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Zobraziť viac
Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

KATEGÓRIA

Nová edícia štandardu VDA 6.3 bola od 09.11.2022 sfinalizovaná a poskytnutá tímu VDA odborníkov na pripomienkovanie a prípadné zmeny. Nová verzia VDA 6.3:2023 bola oficiálne zverejnená v januári 2023.

Zobraziť viac

Newsletter