Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Čo je integrovaný systém manažérstva?

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva. Je takmer isté, že ste sa počas zozbierania informácií narazili na pojem integrovaný systém manažérstva. Ak ešte nie, po prečítaní tohto článku získate lepší obraz o samotnej certifikácií a integrovaných systémoch manažérstva.

Integrovaný systém manažérstva (ISM) odkazuje na výsledok procesu implementácie požiadaviek z viacerých štandardov ISO do komplexnej podoby charakterizácie procesov v rámci organizácie na zjednodušenie celkového rámca výstupov z jednotlivých zavádzaní vybraných ISO štandardov. Je to možné vďaka tomu, že niektoré ISO štandardy obsahujú požiadavky, ktoré majú prekrývajúci sa charakter a preto ich možno spoločne integrovať počas vývoja systému manažmentu organizácie.

Napríklad organizácia, ktorá je už certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality, môže pristúpiť k implementácií integrovaného systému manažérstva tak, aby spĺňal aj požiadavky normy ISO 45001:2018 systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nakoľko sa tieto dve normy opierajú o normu ISO 9001:2015 a niektoré časti/požiadavky sú totožné s už zavedeným štandardom. 

 

Prečo zvážiť možnosť implementovať integrovaný systém manažérstva?

Okrem čerpania výhod z toho, čo môže ponúknuť každý ISO štandard samostatne, vám ISM umožňuje mať konzistentnejší a efektívnejší systém s kombinovanými nástrojmi a procesmi, ktoré sa budú ľahšie spravovať. Implementácia jednotlivých systémov v rôznych časoch sa môže zdať ako „lacnejšia“ alebo menej komplikovaná, avšak práca s jednotlivými systémami samostatne často vedie k problémom s komunikáciou, k neefektívnosti času a nákladov v dôsledku duplicitnej práce a informačnému šumu naprieč rôznymi oddeleniami a môže dokonca ovplyvniť morálku zamestnancov s nedostatkom zosúladených cieľov a dlhšiemu trvaniu.

Pri implementácií IMS môže organizácia spolupracovať na zjednotených cieľoch, šetriť čas a peniaze a zvyšovať efektivitu odstránením nepríjemností spojených s rôznymi procesmi pre každú stať riešenú v danom systéme manažérstva.
Napríklad pomocou integrovaného prístupu môžete mať jeden jediný proces riadenia rizík na pokrytie aspektov súvisiacich so všetkými štandardami, namiesto vývoja jednotlivých procesov pre každý štandard, ktoré môžu mať rovnaký (alebo veľmi podobný) prístup k rôznym témam. Rovnaké výhody integrácie možno uplatniť v rámci procesov vzdelávania, interného auditu, preskúmania manažmentom, či kontroly a neustáleho zlepšovania.

 

Môžeme spomenúť aj ďalšie výhody:

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023, 06.10.2023 + 1
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023, 06.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.09.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.09.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
28.09.2023
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
02.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
03.10.2023, 06.10.2023 + 3
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.10.2023 - 06.10.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.10.2023, 06.10.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
04.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
05.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.10.2023 - 06.10.2023 + 3
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH