Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Chcete dosahovať excelentné výsledky prostredníctvom Vašej marketingovej kampane? Prekonajte ciele Vášho marketingového plánu vďaka praktickým skúsenostiam z workshopu Marketing! Pomocou praktického workshopu prejdeme postupne všetkými fázami prípravy marketingovej kampane a jej realizácie. Naučíme Vás efektívne pracovať s marketingovými nástrojmi a cieliť kampaň tak, aby zaujala čo najviac potenciálnych zákazníkov.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadanie:

1. Deň: Príprava marketingovej kampane- rozdelenie do tímov, výber spomedzi 5 produktov alebo služieb (auto, mobilný telefón, hotel atď., prípadne Váš vlastný produkt), analýza trhu a potenciálnych zákazníkov, marketingové stratégie, príprava marketingového plánu na základe rozpočtu do nasledujúceho stretnutia.
2. Deň: Realizácia marketingovej kampane- praktické používanie a práca s marketingovými nástrojmi (Google Adwords, sociálne siete, remarketing, médiá a public relations, atď.), príprava návrhu propagačných materiálov do nasledujúceho stretnutia.
3. Deň: Hodnotenie marketingovej kampane- spôsoby hodnotenia efektivity marketingovej kampane, nápravné opatrenia počas marketingovej kampane, vyhodnotenie plnenia stanovených ukazovateľov a návrhy na zlepšenie.

Obsah workshopu:

  • Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného produktu alebo služby pre marketingovú kampaň pomocou analýzy spomedzi viacerých možností
  • Analýza produktu, trhu a zákazníka- hodnotenie vlastností a pridanej hodnoty produktu oproti konkurencii, spôsoby a postupy analýzy trhu a potenciálnych zákazníkov, vykonanie analýzy do nasledujúceho stretnutia
  • Príprava marketingového plánu- stanovenie rozpočtu, vytvorenie marketingového plánu a časového harmonogramu, určenie hodnotiacich ukazovateľov, využitie marketingového mixu 4P v praxi,
  • Realizácia marketingovej kampane- práca s marketingovými nástrojmi a spôsoby ich využitia, podrobné oboznámenie s funkciami marketingových nástrojov, príprava propagačných materiálov
  • Vyhodnotenie - hodnotenie plnenia cieľov a efektívnosti marketingovej kampane, možnosti na zlepšenie, pohľad na logiku kampane a komunikáciu ako celok.

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.09.2024
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
18.09.2024 + 1
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.09.2024 + 1