Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti riadeného projektového nákupu a investícií. Naučiť sa používať metódy a postupy projektového nákupu pre efektívny jednorazový nákup a investície. Cieľovou skupinou sú majitelia firiem, strategickí nákupcovia, pracovníci z oddelenia nákupu, projektoví manažéri a členovia projektových tímov.

Obsahová náplň kurzu

  • Projektový nákup – vplyv magického trojuholníku projektového manažmentu na nákup a jednorazové investície, cena času v projektovom nákupe, ako vybrať vhodného dodávateľa s prihliadnutím na variabilné hodnoty v nerovnici Q ≠ T ≠ €
  • Aké stratégie možno použiť v projektovom nákupe? – objasníme na čo páni Krajlič a Porter zabudli a prečo to v projektovom nákupe nestačí?
  • Nástroje projektového nákupu – ako využiť Ganntov diagram, Vennov diagram, kritickú cestu či WBS?
  • Čas ako primárna veličina v projektovom nákupe – počas workshopu sa dozviete, ako rozdeliť čas, koľko % času venovať predprojektovej fáze, akú rezervu do Vašich časových plánov zapracovať, ako aj spôsoby ako držať dodávateľa motivovaného pre „Just in Time“
  • Kvalita a zdroje – ako dosahovať plánovanú kvalitu a target cost pri neoverených dodávateľoch, unikátnych riešeniach a ešte aj pod časovým tlakom? V prípadových štúdiách si vyskúšate namodelovať vhodný matematický vzťah v nerovnici magického trojuholníka
  • Riziká v projektovom nákupe – poukážeme na nástroje vhodné pre hodnotenie rizík, v prípadovej štúdii SWOT analýzou preberieme a vyhodnotíme možnosti presunu zodpovednosti na dodávateľa
     

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
17.07.2024 - 19.07.2024, 22.07.2024 - 24.07.2024 + 2
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
09.09.2024 - 10.09.2024 + 1
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.09.2024
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
18.09.2024 + 1
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.07.2024 - 18.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.07.2024, 24.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.07.2024 - 23.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.09.2024 + 1