Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Chcete zvládnuť efektívne všetky zadané projekty? Dosiahnite ciele Vášho projektu v termíne a bez zbytočných problémov vďaka praktickým skúsenostiam z workshopu Projektový manažment! Pomocou praktického workshopu prejdeme postupne všetkými fázami projektu od organizácie, plánovania, kontroly projektu cez risk management, riadenie kvality, kontrolu zmeny až po riadenie procesov a vyhodnotenie projektu. Naučíme Vás rozmýšľať nad projektom v súvislostiach a predchádzať krízovým situáciám projektu.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadanie:

  1. Prípravná fáza projektu- výber spomedzi viacerých typov projektu (príprava výrobku,start up aplikácie, zefektívnenie pracoviska atď.), zadanie cieľov a následné plánovanie projektu.
  2. Realizácia projektu- výkon zadaných a naplánovaných činností, kontrola priebehu projektu.
  3. Riešenie krízových situácií a práca pod tlakom- každý projekt obsahuje viacero skrytých krízových situácií, výkon riadenia zmeny projektu pod časovým tlakom.
  4. Hodnotenie úspešnosti projektu - porovnanie dosiahnutých výsledkov a ukazovateľov projektu (splnenie termínu, úloh, riešenie situácií, ekonomika projektu).Vyhodnotenie projektov a použitých riešení.

Obsah workshopu:

  • Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy - určenie tímových rolí, výber vhodného projektu pomocou analýzy spomedzi viacerých možností
  • Analýza projektu a plánovanie - definovanie činností v rámci projektu, plánovanie ich postupnosti a vytvorenie harmonogramu, definovanie úzkych miest projektu, príprava opatrení na elimináciu a zvládnutie rizík (prípravná fáza je spracovaná pomocou softvéru na plánovanie projektov)
  • Projektová organizácia - organizačná štruktúra, role, projektová tabuľa, tímový manažment, projektová podpora, použitie techniky pre riadenie projektov
  • Realizácia a projektová kontrola - zahájenie projektových prác, posudzovanie kontrolných bodov projektu a tolerancie, reporting projektu
  • Riešenie krízových situácií - odhalenie a posúdenie krízovej situácie projektu, návrh nápravných opatrení vzhľadom k splneniu cieľov projektu, riadenie zmeny
  • Vyhodnotenie projektu - hodnotenie plnenia cieľov projektu a ukazovateľov, celkovej prípravy projektu, riešenia situácií a ich hodnotenie následkov.

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
17.07.2024 - 19.07.2024, 22.07.2024 - 24.07.2024 + 2
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
09.09.2024 - 10.09.2024 + 1
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
12.07.2024 + 1
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.07.2024 + 2
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
07.08.2024 - 08.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.08.2024 - 13.08.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.07.2024 - 18.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.07.2024, 24.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.07.2024 - 23.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
8 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 300,00 €
1 560,00 € s DPH
06.08.2024 - 09.08.2024, 12.08.2024 - 15.08.2024 + 2