Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Uplatnenie zásad, princípov, procesov a činností v rámci manažmentu životného cyklu systémov  je kľúčovým faktorom z hľadiska vytvorenia efektívneho systému plánovania programov a projektov  v oblasti pôsobnosti organizácie. Zároveň je rovnako dôležitá na zákazníka orientovaná implementácia projektov v etapách vývoja, výroby, zabezpečenia prevádzky a vyradenia systémov a techniky. Kľúčovým faktorom rozvoja spôsobilostí organizácie je aj spolupráca so zainteresovanými stranami , ako aj domácimi a zahraničnými partnermi. Účastníci kurzu získajú komplexné znalosti o danej problematike, ktoré im pomôžu lepšie sa pripraviť a reagovať na výzvy spojené s rozvojom svojich spôsobilostí a zabezpečením náročných požiadaviek zainteresovaných strán kladenými na produkt a systém.

Obsahová náplň kurzu

 • Definícia a hlavné ciele manažmentu životného cyklu  systému (MŽCS)
 • Uplatňovanie princípov MŽCS v organizácii a etapy životného cyklu systému 
 • Význam znalostí MŽCS z pohľadu zákazníkov, konštruktérov a manažérov
 • Procesy životného cyklu systému v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC/IEEE 15288:2015
 • Zmluvné procesy
 • Organizačné procesy umožňujúce projekt 
 • Procesy technického manažmentu a technické procesy 
 • Vybraná problematika nákladov na životný cyklus (LCC) systémov 
 • Štruktúra nákladových položiek v rámci LCC
 • Metódy a modely pre odhadovanie a výpočet nákladov na životný cyklus
 • Vybrané softvérové nástroje  na výpočet a odhad ceny životného cyklu
 • Kľúčové predpoklady a podmienky pre úspešnú aplikáciu prístupu založeného na MŽCS do procesov plánovania, riadenia, prípravy a realizácie programov a projektov v organizácii
 • Prínos z implementácie procesov a činností MŽCS  pre organizáciu

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
12.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.07.2024 + 2
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
07.08.2024 - 08.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.08.2024 - 13.08.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
8 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 300,00 €
1 560,00 € s DPH
06.08.2024 - 09.08.2024, 12.08.2024 - 15.08.2024 + 2