Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

 

ISO 9001 je medzinárodný štandard pre riadenie kvality. Jeho cieľom je zlepšiť výkonnosť organizácie a zabezpečiť spokojnosť zákazníkov prostredníctvom riadenia procesov a kontroly kvality v celej organizácii.
Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

 

Medzi základné body ako začať riadiť dokumentáciu patrí:

 

 • Identifikácia potrebnej dokumentácie: Identifikujte všetky dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre jej riadenie. Medzi najdôležitejšie dokumenty, ktoré spoločnosť potrebuje riadiť patria:
  • politiky, 
  • smernice
  • pracovné postupy, 
  • plány, 
  • záznamy.

 

 • Vytvorenie hierarchie dokumentácie: Vytvorte hierarchiu dokumentácie, ktorá zohľadňuje vzťahy a závislosti medzi dokumentmi. Napríklad politiky a postupy môžu byť na vyššej úrovni, zatiaľ čo pracovné postupy môžu byť na nižšej úrovni. Táto hierarchia pomáha udržiavať poriadok a jasnosť v dokumentácii.

 

 • Definovanie formátov a štýlu dokumentov: Určte, aké formáty a štýly sa budú používať pri tvorbe dokumentov. Môžete napríklad stanoviť, že všetky dokumenty musia obsahovať určité položky, ako sú názov, dátum, verzia, zodpovedná osoba a podobne. Týmto spôsobom sa zabezpečí jednotnosť a ľahšia čitateľnosť dokumentov.

 

 • Stanovenie procesov na správu dokumentácie: Vytvorte procesy a postupy na správu dokumentácie. To zahŕňa vytvorenie pravidiel pre vytváranie, aktualizáciu, schvaľovanie, ukladanie, distribúciu a archiváciu dokumentov. Stanovte, kto je zodpovedný za vykonávanie týchto procesov a aké sú príslušné postupy.

 

 • Zabezpečenie prístupu a kontrolovanie: Vytvorte mechanizmy na zabezpečenie prístupu k dokumentácii a jej kontroly. Určte, ktoré osoby majú povolenie na čítanie, úpravu alebo schvaľovanie dokumentov. Zabezpečte, aby sa v dokumentácii udržiavali záznamy o zmenách, a vykonávajte pravidelné kontroly, aby sa zistili a odstránili nezrovnalosti.

 

 • Vzdelávanie a zaškolenie: Zabezpečte, aby zamestnanci boli oboznámení s procesmi riadenia dokumentácie a vedeli, ako s dokumentmi pracovať. 

 

Riadenie dokumentácie je dôležitou súčasťou efektívneho systému manažérstva kvality v organizácii. Správne riadenie dokumentácie zabezpečuje systematický prístup k procesom a postupom, zlepšuje sledovateľnosť činností, zabezpečuje konzistenciu a dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek. Riadenie dokumentácie tiež pomáha udržiavať kontinuitu činností organizácie a chráni jej know how. Prostredníctvom riadenia dokumentácie organizácia môže dosiahnuť zlepšenie výkonu, transparentnosť, zodpovednosť a spokojnosť zákazníkov.


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.10.2023 - 06.10.2023 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
05.10.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
12.01.2024 + 1

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter