Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

 

ISO 9001 je medzinárodný štandard pre riadenie kvality. Jeho cieľom je zlepšiť výkonnosť organizácie a zabezpečiť spokojnosť zákazníkov prostredníctvom riadenia procesov a kontroly kvality v celej organizácii.
Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

 

Medzi základné body ako začať riadiť dokumentáciu patrí:

 

 • Identifikácia potrebnej dokumentácie: Identifikujte všetky dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre jej riadenie. Medzi najdôležitejšie dokumenty, ktoré spoločnosť potrebuje riadiť patria:
  • politiky, 
  • smernice
  • pracovné postupy, 
  • plány, 
  • záznamy.

 

 • Vytvorenie hierarchie dokumentácie: Vytvorte hierarchiu dokumentácie, ktorá zohľadňuje vzťahy a závislosti medzi dokumentmi. Napríklad politiky a postupy môžu byť na vyššej úrovni, zatiaľ čo pracovné postupy môžu byť na nižšej úrovni. Táto hierarchia pomáha udržiavať poriadok a jasnosť v dokumentácii.

 

 • Definovanie formátov a štýlu dokumentov: Určte, aké formáty a štýly sa budú používať pri tvorbe dokumentov. Môžete napríklad stanoviť, že všetky dokumenty musia obsahovať určité položky, ako sú názov, dátum, verzia, zodpovedná osoba a podobne. Týmto spôsobom sa zabezpečí jednotnosť a ľahšia čitateľnosť dokumentov.

 

 • Stanovenie procesov na správu dokumentácie: Vytvorte procesy a postupy na správu dokumentácie. To zahŕňa vytvorenie pravidiel pre vytváranie, aktualizáciu, schvaľovanie, ukladanie, distribúciu a archiváciu dokumentov. Stanovte, kto je zodpovedný za vykonávanie týchto procesov a aké sú príslušné postupy.

 

 • Zabezpečenie prístupu a kontrolovanie: Vytvorte mechanizmy na zabezpečenie prístupu k dokumentácii a jej kontroly. Určte, ktoré osoby majú povolenie na čítanie, úpravu alebo schvaľovanie dokumentov. Zabezpečte, aby sa v dokumentácii udržiavali záznamy o zmenách, a vykonávajte pravidelné kontroly, aby sa zistili a odstránili nezrovnalosti.

 

 • Vzdelávanie a zaškolenie: Zabezpečte, aby zamestnanci boli oboznámení s procesmi riadenia dokumentácie a vedeli, ako s dokumentmi pracovať. 

 

Riadenie dokumentácie je dôležitou súčasťou efektívneho systému manažérstva kvality v organizácii. Správne riadenie dokumentácie zabezpečuje systematický prístup k procesom a postupom, zlepšuje sledovateľnosť činností, zabezpečuje konzistenciu a dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek. Riadenie dokumentácie tiež pomáha udržiavať kontinuitu činností organizácie a chráni jej know how. Prostredníctvom riadenia dokumentácie organizácia môže dosiahnuť zlepšenie výkonu, transparentnosť, zodpovednosť a spokojnosť zákazníkov.


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
01.08.2024 - 02.08.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
01.08.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.10.2024

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Agilné princípy a Scrum: Zrýchlenie dodávok a efektívne reakcie na zmeny

Agilné princípy a Scrum: Zrýchlenie dodávok a efektívne reakcie na zmeny

KATEGÓRIA

Zmeny v technológiách, zmeny na trhu...ako promptne reagovať? Najefektívnejšie riešenie je prijatie agilných princípov a framworku Scrum. Ak ste o nich ešte nepočuli, dozviete sa viac.

Zobraziť viac
ESG - je najvyšší čas začať

ESG - je najvyšší čas začať

KATEGÓRIA

Správa o trvalej udržateľnosti, nefinančný audit, ESG ... počuli ste už o nich? Sú to témy, ktoré sa postupne stávajú súčasťou úvah a diskusií vo veľkých firmách, ale aj u ich menších partnerov a dodávateľov.

Zobraziť viac
Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

Revízia normy ISO 20121:2024. Čo je nové v norme zameranej na udržateľnosť podujatí?

KATEGÓRIA

Medzinárodná norma ISO 20121 bola revidovaná v apríli 2024. Revízia normy prichádza v čase najväčších športových podujatí a olympiády v Paríži. Predchádzajúca verzia normy vyšla v roku 2012, v čase olympiády v Londýne. Aké sú hlavné zmeny a prečo prišla revízia tejto normy?

Zobraziť viac

Newsletter