Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

 

ISO 9001 je medzinárodný štandard pre riadenie kvality. Jeho cieľom je zlepšiť výkonnosť organizácie a zabezpečiť spokojnosť zákazníkov prostredníctvom riadenia procesov a kontroly kvality v celej organizácii.
Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

 

Medzi základné body ako začať riadiť dokumentáciu patrí:

 

 • Identifikácia potrebnej dokumentácie: Identifikujte všetky dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre jej riadenie. Medzi najdôležitejšie dokumenty, ktoré spoločnosť potrebuje riadiť patria:
  • politiky, 
  • smernice
  • pracovné postupy, 
  • plány, 
  • záznamy.

 

 • Vytvorenie hierarchie dokumentácie: Vytvorte hierarchiu dokumentácie, ktorá zohľadňuje vzťahy a závislosti medzi dokumentmi. Napríklad politiky a postupy môžu byť na vyššej úrovni, zatiaľ čo pracovné postupy môžu byť na nižšej úrovni. Táto hierarchia pomáha udržiavať poriadok a jasnosť v dokumentácii.

 

 • Definovanie formátov a štýlu dokumentov: Určte, aké formáty a štýly sa budú používať pri tvorbe dokumentov. Môžete napríklad stanoviť, že všetky dokumenty musia obsahovať určité položky, ako sú názov, dátum, verzia, zodpovedná osoba a podobne. Týmto spôsobom sa zabezpečí jednotnosť a ľahšia čitateľnosť dokumentov.

 

 • Stanovenie procesov na správu dokumentácie: Vytvorte procesy a postupy na správu dokumentácie. To zahŕňa vytvorenie pravidiel pre vytváranie, aktualizáciu, schvaľovanie, ukladanie, distribúciu a archiváciu dokumentov. Stanovte, kto je zodpovedný za vykonávanie týchto procesov a aké sú príslušné postupy.

 

 • Zabezpečenie prístupu a kontrolovanie: Vytvorte mechanizmy na zabezpečenie prístupu k dokumentácii a jej kontroly. Určte, ktoré osoby majú povolenie na čítanie, úpravu alebo schvaľovanie dokumentov. Zabezpečte, aby sa v dokumentácii udržiavali záznamy o zmenách, a vykonávajte pravidelné kontroly, aby sa zistili a odstránili nezrovnalosti.

 

 • Vzdelávanie a zaškolenie: Zabezpečte, aby zamestnanci boli oboznámení s procesmi riadenia dokumentácie a vedeli, ako s dokumentmi pracovať. 

 

Riadenie dokumentácie je dôležitou súčasťou efektívneho systému manažérstva kvality v organizácii. Správne riadenie dokumentácie zabezpečuje systematický prístup k procesom a postupom, zlepšuje sledovateľnosť činností, zabezpečuje konzistenciu a dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek. Riadenie dokumentácie tiež pomáha udržiavať kontinuitu činností organizácie a chráni jej know how. Prostredníctvom riadenia dokumentácie organizácia môže dosiahnuť zlepšenie výkonu, transparentnosť, zodpovednosť a spokojnosť zákazníkov.


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
27.03.2024 - 28.03.2024 + 11
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
27.03.2024 + 11
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.04.2024 + 2

Odporúčané e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Počas novoročného stretnutia lektorov sme oslávili 20.výročie založenia CeMS!

Počas novoročného stretnutia lektorov sme oslávili 20.výročie založenia CeMS!

KATEGÓRIA

Rok 2023 bol pre našu spoločnosť výnimočný a preto sme sa rozhodli, že najlepšie bude keď na nový rok 2024 zorganizujeme menšiu oslavu.

Zobraziť viac
Cirkulárna ekonomika a ESG: dva piliere trvalo udržateľného rozvoja

Cirkulárna ekonomika a ESG: dva piliere trvalo udržateľného rozvoja

KATEGÓRIA

Cirkulárna ekonomika a ESG sú dva dôležité koncepty, ktoré pomáhajú znižovať environmentálne vplyvy spoločností. Cirkulárna ekonomika je v súlade s princípmi ESG.

Zobraziť viac
Ako môžete získať ISO normu?

Ako môžete získať ISO normu?

KATEGÓRIA

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac
CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

KATEGÓRIA

Hodnotenie špeciálnych procesov CQI je nástroj, ktorý môže pomôcť dodávateľom automobilového priemyslu zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov. CQI hodnotí procesy na základe štandardov AIAG, ktoré pokrývajú širokú škálu špeciálnych procesov, ako je zváranie, nanášanie povlakov a tepelné spracovanie.

Zobraziť viac

Newsletter