Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Systémy manažérstva

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez dph / os. Otvorený termín
Preškolenie interných audítorov ISO 9001 8 hodín 90,00 € 22.03.2018
Manažér kvality 32 hodín 560,00 € 28.03.2018 - 29.03.2018, 05.04.2018 - 06.04.2018 + 1
Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016 16 hodín 320,00 € 18.04.2018 - 19.04.2018 + 1
Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016 24 hodín 350,00 € 18.04.2018 - 20.04.2018 + 1
Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 16 hodín 140,00 € 24.04.2018, 27.04.2018 + 3
Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a ISO 19011 16 hodín 140,00 € 25.04.2018, 27.04.2018 + 3
Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 16 hodín 140,00 € 22.03.2018 - 23.03.2018 + 4
Revízia a prechod normy OHSAS 18001 na ISO 45001 8 hodín 90,00 € 15.05.2018
Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 8 hodín 90,00 € 27.06.2018
Projektové riadenie 74 hodín 740,00 € 01.10.2018 - 04.10.2018, 08.10.2018 - 11.10.2018
VDA 6.4 - Audit systému manažérstva kvality v oblasti výrobných prostriedkov 16 hodín 350,00 € -
Metódy neustáleho zlepšovania uplatňované v sériovej výrobe 8 hodín 180,00 € -
Interný audítor pre kvalitu v leteckom priemysle podľa normy AS/EN 9100:2009 16 hodín 350,00 € -
Kvalita na sekretariáte 16 hodín 290,00 € -
Riadenie rizík 8 hodín 180,00 € -
Kontrola kvality výrobkov 8 hodín 180,00 € -
Mapovanie procesov a riadenie rizík 16 hodín 290,00 € -
Mentoring počas vykonávania interných auditov 16 hodín 290,00 € -
Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 16 hodín 280,00 € -
Manažér pre energetiku 48 hodín 900,00 € -
Kľúčové aspekty ovplyvňujúce formuláciu technických požiadaviek na leteckú techniku 8 hodín 280,00 € -
Základy systémov manažérstva kvality 8 hodín 180,00 € -
Manažment rizík 16 hodín 290,00 € -
Efektívne auditovanie v zmysle IATF 16949 16 hodín 290,00 € -
Metrológia 8 hodín 180,00 € -
Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality 24 hodín 380,00 € -
Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie 16 hodín 290,00 € -
Požiadavky IATF 16949:2016 na SMK a uplatnenie špecifických požiadaviek zákazníka v IATF 16949:2016 16 hodín 290,00 € -
Opis a dokumentácia procesov organizácie 16 hodín 290,00 € -
Zostavenie a riadenie projektového tímu 8 hodín 180,00 € -
Riadenie projektov 16 hodín 290,00 € -
Príprava a plánovanie projektov 16 hodín 290,00 € -
Základy projektového riadenia 8 hodín 180,00 € -
Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách 24 hodín 380,00 € -