Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

Lean Office, Štíhla administratíva

Podobne, ako vo výrobných procesoch aj v administratívnych procesoch je možné nájsť aktivity, ktoré sú plytvaním. Zavedenie prvkov štíhlej výroby do administratívnych procesov nazývame Štíhla kancelária, alebo Lean Office.

Zobraziť viac

Lean Six Sigma

Súbor techník a nástrojov zameraných na znižovanie strát v procesoch pomocou prístupov lean managementu a štatistických nástrojov.

Zobraziť viac