Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

REACH

Nariadenie REACH je nariadenie Európskej únie prijaté na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, a zároveň na zvýšenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ. Podporuje tiež alternatívne metódy posudzovania nebezpečnosti látok s cieľom znížiť množstvo testov na zvieratách.

Zobraziť viac

Red Tag

Tag je anglický pojem pre štítok. Red tag, alebo červený štítok sa používa v 5S na označenie položky, o ktorej nevieme povedať, či je potrebná. Červený štítok sa používa aj v rámci TPM aj pre označenie nedostatku na strojnom zariadení, ktoré nie je obsluha schopná odstrániť samostatne.

Zobraziť viac

Risk Assessment

Risk Assessment je dôležitým nástrojom pre organizácie a jednotlivcov na identifikáciu a minimalizáciu rizík spojených s ich činnosťami. Pomáha im lepšie porozumieť možným hrozbám a prijať informované rozhodnutia o tom, akým spôsobom sa s rizikami vysporiadať.

Zobraziť viac