Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

Zálohovanie

Zálohovanie je proces vytvárania a ukladania kópie dát alebo informácií z primárneho zdroja na iné médium alebo zariadenie. Jeho hlavným cieľom je zaistenie dostupnosti a obnovy dát v prípade nechcenej straty, poškodenia, vymazania alebo iných nepredvídateľných udalostí.

Zobraziť viac