Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

Afinitný diagram

Afinitný diagram (Affinity diagram) je nástroj pre zoskupenie nápadov, alebo dát. Vychádza z prirodzeného spôsobu ľudského myslenia, ktoré pracuje s kategóriami pojmov, nie so samotnými pojmami.

Zobraziť viac

AIAG

AIAG je skratka pre The Automotive Industry Action Group alebo tzv. Akčná skupina pre automobilový priemysel a ide o organizáciu, ktorá zlepšuje procesy obchodného reťazca v automobilovom priemysle. Cieľom tejto neziskovej organizácie je znižovanie nákladov a zvyšovanie prosperity v automobilovom priemysle.

Zobraziť viac

AML

Ide o medzinárodne používaný termín pre legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, t.j. činnosť, prostredníctvom ktorej dochádza k zakrytiu nezákonného pôvodu majetku, za účelom jeho ďalšieho použitia v rámci legálnej činnosti.

Zobraziť viac

APQP

APQP je skratka pre názov Advanced Product Quality Planning. Ide o metódu, ktorá definuje postupy a techniky, ktoré sa používajú pri vývoji produktov predovšetkým v automobilovom priemysle.

Zobraziť viac

Asertivita

Asertivita je jednou z kľúčových zručností pri komunikácii. Ide o zručnosť presadzovania názoru, stanoviska, priania alebo myšlienok vyrovnaným spôsobom bez agresívneho správania.

Zobraziť viac

Asset management

Asset management je proces správy a riadenia aktív organizácie. Cieľom asset manažmentu je maximalizovať hodnotu a výkon týchto aktív a tiež minimalizovať riziká a zabezpečiť ich efektívne využitie.

Zobraziť viac

Audit

Preskúmanie dokumentov a systémov firmy, nezávislou odbornou osobou – audítorom.

Zobraziť viac