Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Slovník pojmov

IATF

IATF je skratkou pre The International Automotive Task Force – Medzinárodnú pracovnú skupinu pre automobilový priemysel. IATF bola vytvorená s cieľom poskytovať zákazníkom automobilového priemyslu po celom svete výrobky s lepšou kvalitou.

Zobraziť viac

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram je záznam kauzálneho vzťahu riešeného problému a jeho koreňových príčin. Zistené príčiny je potom možné eliminovať a tým problém trvalo odstrániť.

Zobraziť viac

ISO

ISO je skratkou pre International Organization for Standardization – Medzinárodnú organizáciu pre štandardizáciu. Organizácia bola založená 23. februára 1947, sídli v Ženeve vo Švajčiarsku a pôsobí v 164 krajinách.

Zobraziť viac